Gränssnitt för informationsutbyte som ger mer tid till lärande

Du som är skolledare, huvudman och IT-leverantör är välkommen till ett seminarium om standarder, hur de är uppbyggda och hur de skapar mer tid för lärande. Vi fördjupar oss i den uppdaterade versionen av ”Gränssnitt för informationsutbyte mellan verksamhetsprocesser i skolan” och ger praktisk beskrivning av standardens omfattning och hur den praktiskt underlättar skolans planering och administration.

Boka

Gränssnitt för informationsutbyte som ger mer tid till lärande

Omfattning: 0,5 dag

Pris: 0 SEK (exkl moms)

november

fre 15 Boka

Kl. 11:30 - 16:30
Göteborg
Quality Hotel 11

I den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet som SKL arbetat fram föreslås 18 initiativ och aktiviteter som blir viktiga för att målen i strategin ska kunna realiseras. Fyra av dessa är direkt kopplade till SIS arbete med standardisering och behövs för att tillgodose den nationella samordning och utveckling som efterfrågas.

Att köpa in system och teknik innan kompetensen om hur de ska användas finns på plats, försvårar och fördyrar införandet. Kunskap om hur man får olika system och publikationer att samverka är basen för rätt kravställan vid upphandling av digitala lärplattformar och skoladministrativa system. Seminariet tar upp aktuella standarder och arbetssätt som förenklar det fortsatt digitaliseringsarbetet.


Program

11.30 Samling och lunch serveras

12.30 Välkommen Conny Callin, SIS
Vårt mål med skolans digitalisering Repr. kommunpolitiken

Stöd i ett kvalitetsledningsperspektiv Conny Callin, SIS
Kort om SIS och standarder 

13.15 Tillämpning av standarder i informationsutbyte mellan verksamhetsprocesser i skolan "à la SS 12000"  Palle Girgensohn, SIS Tekniska kommitté TK450, PingPong AB
- Bakgrund till den uppdaterade versionen av standarden
- Mål som uppnås med standarden
- Interna krav vid val av system och leverantör
- Det praktiska införandet av SS 12000
- Var står vi idag och vad behövs för att införa SS 12000 i den
egna verksamheten? (bikupa)

14.30 Fika

15.15 Behövs samordning vid införandet? Leo Eriksson, IT-Projektledare, GR

15.45 Mål och krav att ta till nästa upphandling Conny Callin, SIS

16.00 Summering och nästa steg

16.30 Avslutning

Frågor: Conny Callin, 070 536 38 14 conny.callin@sis.se

Seminariet är kostnadsfritt

Anmälningsvillkor

Anmälan
Anmälan kan göras direkt här på vår webbplats, via e-post  kundservice@sis.se eller telefon 08-555 523 10.

Bekräftelse
Vi bekräftar alla anmälningar via e-post.

Betalningsvillkor
Vi fakturerar normalt 14 dagar före utbildningstillfället om inget annat anges. Vid beställning av utbildningspaket, det vill säga samtidig beställning avera utbildningar som genomförs vid olika tillfällen, sker fakturering av hela paketet i samband med första tillfället. Vid särskilda erbjudanden kan fakturering ske i samband med att anmälningsbekräftelsen går ut. Faktura skall betalas inom 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallotidpunkten äger SIS rätt att debitera en  dröjsmålsränta med referensränta + 8% årligen som lagstadgad påminnelseavgift om 60 kronor.

Avbokningsregler
Vid avbokning 4-2 veckor före kursstart debiteras kunden med 50% av utbildningsavgiften. Vid avbokning senare än 2 veckor före kursstart debiteras kund full utbildningsavgift. Vid eventuella förhinder kan du som kund till SIS alltid överlåta din plats till en kollega inom samma organisation. All avbokning skall ske skriftligt till utbildning@sis.se och bekräftas av SIS. Anmälan är bindande.

För SIS Informationssäkerhetsakademi kan avbokning göras upp till 30 dagar före utbildningsstart. Vid avbokning senare än 30 dagar före kursstart debiteras full avgift. I övrigt gäller samma villkor.

SIS följer branschpraxis och SAUFs (Sveriges Auktoriserade Utbildnings Företag) rekommenderade avbokningsregler.

Inställda utbildningar
Under speciella omständigheter kan SIS tvingas ställa in enstaka utbildningar. Avbokning från SIS sker senast 14 dagar före utbildningsstart. Anmälan som sker senare än 14  dagar före utbildningsstart är bindande.

Mängdrabatter
Är ni fler än två personer från samma organisation som deltar vid ett och samma utbildningstillfälle kan ni utnyttja våra mängdrabatter. Kontakta SIS Kundservice för mer information utbildning@sis.se

Priser
Deltagaravgiften inkluderar lunch, dokumentation och förfriskningar. Lunch är dock inte inkluderat i avgiften för halvdagsutbildningar eller för utbildning på internat. Alla priser är exklusive moms. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar.

Tider
Start och sluttid för utbildningarna hittar du på respektive utbildningssida där utbildningen beskrivs samt på anmälningsbekräftelsen.

Utvärdering 
Alla deltagare ges möjlighet att efter genomgången utbildning fylla i en enkät om hur man upplevt allt från informationen inför utbildningen, utbildningsdagarna (läraren/na, dokumentationen, tillämpbarheten), de praktiska arrangemangen  (lokal/förtäring/bemötande) och vilket helhetsintryck utbildningen givit.

Vi sammanställer dessa enkäter, drar slutsatser av dem och ser till att genomföra åtgärder. Alla berörda parter får återkoppling på resultatet och på de slutsatser vi drar om vad som varit bra och på de eventuella förändringar som måste genomföras inför nästa utbildning.

Vi har också i vår egen verksamhet utvecklat ett ledningssystem för kvalitet som är certifierat enligt SS-EN ISO 9001.

Förtäring 
I utbildningar som pågår en eller flera dagar ingår förmiddagskaffe med smörgås, lunch och eftermiddagskaffe med kaffebröd/kakor.

Plats
Vi genomför utbildningar på olika orter i Sverige. Det flesta av våra öppna utbildningar genomförs i vår egen konferensanläggning på SIS, Solnavägen 1E, 113 65 Stockholm. Plats anges alltid i bekräftelsen.

På plats får du hjälp av en konferensvärd att komma till rätta. Här kan du även passa på att njuta av de vackra lokalerna. Är du tidig finns även möjlighet att sitta ned en stund med t.ex. en kopp kaffe och en morgontidning.

Lokalerna är utrustade med den senaste tekniken. Det finns även möjlighet att ta med egen dator, och nätansluta den, för att kunna koppla upp sig och t.ex. kontrollera sin e-post.

Ämnesområden

Alla utbildningar


Kontakt

Telefon: 08-555 523 10

E-post: utbildning@sis.se