Kostnadsfritt seminarium

Tillgänglighet genom Universell utformning - så gör du rätt från början

Välkommen på frukostseminarium där vi diskuterar den nya standarden för tillgänglighet genom Universell utformning, SS-EN 17161.

Boka

Tillgänglighet genom Universell utformning - så gör du rätt från början

Omfattning: 0,5 dag

Pris: 0 SEK (exkl moms)

juni

mån 3 Boka

Kl. 07:45 - 09:10
Stockholm
SIS Conference Center Torsplan
startgaranti

Alla organisationer har nytta av att integrera tillgänglighet genom universell utformning i hela organisationen, för att maximera spektrumet av möjliga användare av produkter, varor och tjänster. Förutom den uppenbara vinsten med fler användare och större marknad, så ökar kraven på att hela befolkningen, inklusive personer med funktionsnedsättning, självständigt ska kunna använda produkter och tjänster som erbjuds allmänheten och kunna delta i samhällslivet på jämlika villkor.

Den nya standarden SS-EN 17161 Universell utformning - Tillgänglighet genom universell utformning för produkter, varor och tjänster – utvidga spektrumet av användare har utvecklats på uppdrag av EU-kommissionen i mandat 473. I Sverige har riksdagen fattat beslut om tillgänglighet och universell utformning inom bland annat funktionshinderpolitik, offentlig upphandling, digitalisering, forskningspolitik, arkitektur och designpolitik. Nyligen fattade EU beslut om ett europeiskt tillgänglighetsdirektiv.

En användning av standarden stödjer policybeslut och gör det lättare att leva upp till gällande och kommande lagstiftning. Tillgänglighet genom Universell utformning stödjer också flera av de globala målen för hållbarhet i Agenda 2030.

Samordningsgruppen för tillgänglighet, SIS/TK 536, har ansvarat för utvecklingen av standarden.

Från klockan 7.45 bjuder vi på kaffe och smörgås sedan börjar seminariet klockan 8.15.


Program

8:15 Välkommen till SIS
Dan Nilsson, sektionschef Vård och omsorg

 8.20 Att designa för alla - om vikten av ett inkluderande synsätt och komplexiteten med ”alla” och ”design”
Bo Westerlund, Seniorprofessor, Konstfack

 8:35 Vidga vyerna - om att hitta icke-användare och följa upp hela användningskedjan
Mia Ahlgren, intressepolitisk tjänsteman Funktionsrätt Sverige 

8:45 En del av organisationens DNA - om att integrera Tillgänglighet genom universell utformning i hela verksamheten
Hans von Axelson, utredare, myndigheten fördelaktighet 

9:00 – ca 9:10 Tid för frågor

Ämnesområden

Alla utbildningar


Kontakt

Telefon: 08-555 523 10

E-post: utbildning@sis.se