Kostnadsfritt seminarium

Elvägar på framfart

Välkommen du som vill veta mer om Sveriges roll för ett interoperabelt elvägssystem. Delta i SIS och VTI:s, Statens väg- och transportforskningsinstitut, gemensamma elvägsseminarium som belyser Sveriges vunna erfarenheter, kommande planer för elvägar och standarders betydelse för fortsatt utveckling. Seminariet är en del av det pågående Vinnovaprojektet ”Standardisering för elvägssystem - En undersökning av centrala standarder för elvägars utveckling”.

Boka

Elvägar på framfart

Omfattning: 0,5 dag

Pris: 0 SEK (exkl moms)

december

tor 12 Boka

Kl. 08:00 - 12:00
Stockholm
SIS Conference Center Torsplan
startgaranti

Arbetet finansieras av Vinnova och projektleds av VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut.

Behovet av standardisering för ERS

Svenska institutet för standarder arbetar sedan två år tillbaka med kartläggning av standarder och hur dessa kan bidra till utveckling och implementering av ett interoperabelt elvägssystem (ERS). Behovet av standardisering för ERS kartläggs inom 4 områden: fordon, infrastruktur, intelligenta transportsystem samt elöverföring infrastruktur/fordon.

Sett ur ett bredare perspektiv innebär det att stärka svensk innovation och konkurrenskraft genom ett ökat engagemang inom internationell standardisering.

Elvägssystem eller elvägar, är ett teknikområde med potential att minska både fossilberoende, växthusgasutsläpp, luftutsläpp och buller, samtidigt som det ökar energieffektiviteten inom transportsektorn. Tekniken innebär att ett fordon tillförs elenergi för framfart och laddning av batteri samtidigt som det befinner sig i rörelse.

Sveriges regering har gett Trafikverket i uppdrag att utreda Sveriges potential för att implementera elvägar för tunga transporter. Detta inkluderar även att samordna samarbetsavtalen med Tyskland respektive Frankrike. Det pågår just nu en intensiv utveckling och utvärdering av elvägstekniker i världen där Sverige räknas som en av de ledande aktörerna.

Vi inleder med en gemensam frukost och avrundar förmiddagsmötet med en paneldebatt och efterföljande mingel. Vi bjuder på frukost från 08.00 och seminariet startar 08.30. 

Program

08:00 Frukost

08:30 Välkomna
Moderator för dagen är Linnéa Casselbrant, Projektledare på SIS

08:40 Standardisering för elvägssystem
Philip Almestrand Linné, VTI, Forskare, berättar i sin roll som projektledare om VTI:s och SIS gemensamma pågående Vinnovaprojekt "Standardisering för elvägssystem - En undersökning av centrala standarder för elvägars utveckling"

08:50 Nationell färdplan för elvägar
Kenneth Natanaelsson, Trafikverket Biträdande programchef Elvägar, informerar om den långsiktiga planen för genomförande av elvägar

09:10 Erfarenheter från att trafikera världens första elväg
Roger Blom, VD Ernsts Express, delar med sig av sina erfarenheter av att under 3,5 år ha trafikerat världens första elväg på befintligt vägnät

09:30 Fordonsutveckling och standardisering
Christer Thorén, Scania Projektledare ERS, berättar om behovet av standardisering för fortsatt effektiv fordonsutvecklingen

09:50 Paus

10:00 Vägavgifter i Europa – standarder, interoperabilitet och erfarenheter
Johan Hedin, Hybris Konsult AB , belyser vunna erfarenheter av att arbeta för ett standardiserat, interoperabelt betal- och tullsystem i Europa

10:20 Osynlig elväg med trådlösa gränssnitt
Håkan Sundelin, ElectReon Nordenchef och projektledare för SmartRoad Gotland, beskriver hur elvägar kan realiseras på ett kostnadseffektivt sätt med trådlös teknik

10:40 Paneldebatt / Diskussion

 • Moderator
  Linnéa Casselbrant, Projektledare på SIS
 • Deltagare
  Joakim Grafström, SEK Svensk Elstandard, SEK TK9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
  Kenneth Natanaelsson, Trafikverket Biträdande programchef Elvägar
  Roger Blom, VD Ernsts Express
  Christer Thorén, Scania Projektledare ERS
  Johan Hedin, Hybris Konsult AB
  Håkan Sundelin, ElectReon Nordenchef och projektledare för SmartRoad Gotland

11:00 Summering av förmiddagen

11:30 Avrundning med kaffe

Vi ser fram emot en spännande förmiddag tillsammans med er!

Ämnesområden

Alla utbildningar


Kontakt
Om du har några frågor går det bra att kontakta:

Linnéa Casselbrant 
Linnea.Casselbrant@sis.se