Webinar

Bildspråk för tillgänglighet

Välkommen till webinar och öppen dialog om bildspråk för tillgänglighet

Boka

Bildspråk för tillgänglighet

Omfattning: 0,25 dag

Pris: 0 SEK (exkl moms)

januari

ons 27 Boka

Kl. 10:00 - 11:00
Online
startgaranti

Välkommen 27 januari 2021 då SIS kommitté för grafiska symboler berättar om vikten att ha standardiserade symboler. Om anpassningen till digitala och alltmer globala behov.

Som ett led i att skapa ett samhälle med ökad tillgänglighet för alla människor driver SIS sedan 15 år tillbaka ett arbete med att framställa och sprida användningen av nationellt och internationellt standardiserade grafiska symboler. Användning av grafiska symboler förutsätter en gemensam kunskap om vad de står för. Den kunskapen uppstår när samma standardiserade symboler används konsekvent och kontinuerligt. Enhetliga och funktionella grafiska symboler gör olika platser i samhället mer tillgängliga för alla människor och hjälper till att vägleda människor i obekanta miljöer.

SIS kommitté för grafiska symboler skapar ett forum för svenskt agerande i den internationella standardiseringen, genom att vi aktivt medverkar i både den europeiska och den internationella standardiseringsorganisationen CEN och ISO. På så sätt kan vi driva utvecklingen av standarderna så att de främjar samhället och tillgänglighet för alla människor. Ett arbete som skapar fri rörlighet av service mellan länder, vilket underlättar för människor i en allt mer global värld.

 

På en timma får du veta

  • Varför standardisering av symboler är viktigt
  • Vad som är på gång framöver inom standardiseringen
  • Vilka det är som arbetar med standardisering av symboler - och varför
  • Du får också möjlighet att ställa frågor om standardisering av symboler

 

Deltagande

Dagen innan webinariet kommer du få en zoom-länk skickad till dig.

 

Har du några frågor är du välkommen att kontakta Christina Stange, projektledare för SIS kommitté för grafiska symboler.

 


Se filmen om vad arbetet innebär:

 

Ämnesområden

Alla utbildningar


Har du några frågor är du välkommena att kontakta SIS projektledare Christina Stange som också ansvarar för eventet.