Ambulanssjukvård – Rätt vårdnivå hela vägen

Välkommen till webinar 2 juni för att diskutera hur svensk ambulanssjukvård möter utmaningarna med säkra transporter, framförallt med fokus på kuvöstransporter och intensivvårdspatienter. Vi går också igenom befintliga standardar för vägambulans, flygambulans, gränssnitt för transportkuvössystem, bårar och bårsystem.

Boka

Ambulanssjukvård – Rätt vårdnivå hela vägen

Omfattning: 0,25 dag

Pris: 0 SEK (exkl moms)

juni

ons 2 Boka

Kl. 14:00 - 16:00
Online
startgaranti

SIS standardiseringskommitte för ambulanssjukvård bjuder in till ett webinar för att presentera och diskutera hur svensk ambulanssjukvård möter utmaningarna med säkra transporter, framförallt med fokus på kuvöstransporter och intensivvårdspatienter. Hur ser situationen ut i olika regioner avseende olika typer av patienttransporter och hur tillämpas befintliga standarder. Webinariet innehåller också en genomgång av befintliga standardar för vägambulans, flygambulans, gränssnitt för transportkuvössystem, bårar och bårsystem.

 

Exempel som tas upp:

  • Neonatalpatienten – gränssnitt för kuvöser ang fastsättning, el, gas för byta av transportslag, extra utrustning, anhöriga mm
  • Intensivvårdspatienten – med medföljande utrustning
  • Högriskpatienten – ex smittsam/infektionskänslig
  • Flygburna patienter – olika modeller, internationellt mottagande
  • Stora och tunga patienter – lastkapacitet och ilastningsbredd
  • Högspecialiserade team och dess utrustning, ex ECMO – ang regelverk för transportgodkända medicintekniska produkter
  • Beredskap för olika situationer, t ex personalkrävande patienter

Vi resonerar kring ansvarsfrågan kring uppfyllande av standarder, t ex avseende gränssnitt för transportkuvöser, vilket ansvar har bil- bår- och kuvöstillverkare, vilket ansvar har beställare/upphandlare respektive ambulanstjänstutförare och andra samarbetspartners som NEO, IVA mm.

Regelverk att ta hänsyn till, ex föreskrifter från Transportstyrelsen, Socialstyrelsen, Arbetsmiljöverket, Medicintekniska förordningen, Barnkonventionen mm.

Syftet med webinariet är dels erfarenhetsutbyte om lösningar på befintliga utmaningar inom svensk ambulanssjukvård, samt att ge ökad kunskap om gällande standarder. Dessutom kan det ge uppslag till hur befintliga standarder kan utvecklas och/eller om det behövs nya standarder inom området.

Medverkande som presentatörer är flera deltagare ur SIS/TK 351 Ambulanssjukvård.

Ämnesområden

Alla utbildningar


Boka

Ambulanssjukvård – Rätt vårdnivå hela vägen

Omfattning: 0,25 dag

Pris: 0 SEK (exkl moms)

juni

ons 2 Boka

Kl. 14:00 - 16:00
Online
startgaranti

Kontakt

Telefon: 08-555 523 10

E-post: utbildning@sis.se