Logga in

Vårt erbjudande

Vi verkar idag i ett samhälle där uttrycket ”kunskap är inflytande” aldrig har varit mer sant. Den knivskarpa konkurrensen gör att organisationer måste säkerställa att medarbetarna har rätt kompetens för att uppnå affärsmålen. Och det är där som vi på SIS kommer in i bilden.

SIS grundades redan 1922 och genom åren har vi bidragit till utvecklingen av tiotusentals standarder och många hundra handböcker inom de mest skiftande områden. Från oss får du kunskap direkt från källan, vi utbildar inom de standarder som vi själva är med och utvecklar.

Kurser, seminarier och konferenser

Vi har ett brett utbud av kurser, seminarier, workshops och konferenser inom miljö- och kvalitetsledning, medicinsk teknik, informationssäkerhet, svets, maskinsäkerhet samt standardisering.

Pedagogiskt upplägg

Utgångspunkten för våra kurser och workshops är våra deltagares behov och önskemål, utbildningsledarens erfarenhet av vad som är viktigt att känna till och ha färdigheter kring . Till våra konferenser och seminarier kommer ofta flera föreläsare, varvid utbytet blir stort mellan föreläsare och deltagare men mindre deltagare emellan.

Samspelet i gruppen, mellan alla deltagare tillsammans med kursledaren, är fundamentalt för att var och en ska kunna relatera till sin egen situation och inlärningsstil, varför vi lägger stor vikt vid att vidareutveckla förmågan till att skapa detta samspel.

Utbildningsledarens sätt att lära ut ger förutsättningar för att deltagarnas olika behov vid inlärning ska kunna tillgodoses. En miljö utvecklas som gör att gruppen tillsammans skapar större färdigheter för var och en, än vad varje enskild gruppmedlem kan skapa för en annan.

Konsulttjänster

Utöver öppen och företagsintern utbildning erbjuder vi också konsulttjänster i form av exempelvis rådgivning, mentorskap och utredningar. Vi kan också fungera som stöd och expertis i projekt som utgår från standarder.

Vår internationella uppdragsverksamhet vänder sig i huvudsak till utvecklingsländer och EU:s kandidatländer. Vi erbjuder bland annat stöd i uppbyggnaden av nationella standardiseringsverksamheter. Läs mer om konsulttjänster


SIS konsulttjänster

Kontakta oss på 08-555 523 10 eller utbildning@sis.se för mer information om våra konsulttjänster.