Logga in

Maskinsäkerhet, svets och bygg

Utbildningarna återspeglar den kunskap och erfarenhet som finns om konstruktion och krav för att CE-märka. Vi behandlar användning, samt de tillbud, olyckor och risker som är förknippade med maskiner, och utgör en grund för att bedöma och eliminera eller reducera riskerna under maskinens hela livscykel. Vi erbjuder även utbildningar kring svetsbeteckningar och konsekvensklassning.

Vill du ha råd om vilken utbildning som passar just dina behov, prata med våra rådgivare på telefon 08-555 523 10 eller maila till utbildning@sis.se så kontaktar vi dig.

Event

SIS Maskinsäkerhetsdag

Konferens

Omfattning: 1 dag
Göteborg, 7 nov

Maskinsäkerhet Grund

Maskinsäkerhet och CE-märkning, grundkurs

Utbildning

Omfattning: 2 dagar
Göteborg, 5 - 6 nov
Stockholm, 15 - 16 nov
Malmö, 4 - 5 dec
Grundutbildning i ATEX – Arbeta säkert i explosiva atmosfärer

Utbildning

Omfattning: 1 dag
Det finns tyvärr inga utbildningstillfällen
Utförande och CE-märkning av stålkonstruktioner

Utbildning

Omfattning: 1 dag
Det finns tyvärr inga utbildningstillfällen

Maskinsäkerhet Fortsättning

Praktisk riskbedömning och CE-märkning, påbyggnadskurs

Utbildning

Omfattning: 2 dagar
Stockholm, 23 - 24 okt
Göteborg, 8 - 9 nov
Stockholm, 20 - 21 nov
Säkra maskinstyrsystem

Utbildning

Omfattning: 2 dagar
Stockholm, 27 - 28 nov
Manualers ABC enligt Maskindirektivet

Utbildning

Omfattning: 1 dag
Göteborg, 6 nov
Stockholm, 22 nov

Svets

Svetsbeteckningar och konsekvensklasser för svetsförband

Utbildning

Omfattning: 1 dag
Det finns tyvärr inga utbildningstillfällen
Nya svetsbeteckningar och ny standard för Konsekvensklassning. Hur påverkas du?

Utbildning

Omfattning: 1 dag
Det finns tyvärr inga utbildningstillfällen