Logga in

Intern revision

Effektiva ledningssystem kräver ett fungerande internrevisionsarbete. Interna revisioner fungerar som ett verktyg i processen att förbättra verksamheten.

Vill du ha råd om vilken utbildning som passar just dina behov, prata med våra rådgivare på telefon 08-555 523 10 eller maila till utbildning@sis.se så kontaktar vi dig.

Grund

Intern revision - Grundkurs

Utbildning

Omfattning: 2 dagar
Stockholm, 23 - 24 okt
Göteborg, 6 - 7 nov
Stockholm, 16 - 17 nov
Malmö, 20 - 21 nov
Stockholm, 4 - 5 dec

Fortsättning

Ta tempen på din verksamhet - nå högre höjder med hjälp av internrevision

Utbildning

Omfattning: 1 dag
Stockholm, 27 nov