Jordbrukstraktor som kör på ett fält

Utbildningar inom socialt ansvarstagande – ISO 26000

Idag är det än mer viktigt och lönsamt att organisationer och företag arbetar med hållbarhet strategiskt och praktiskt. Det skapar intern stolthet och ger konkurrensfördelar. Våra utbildningar bygger på ISO 26000 som är en internationell standard med riktlinjer för socialt ansvarstagande. Den går lätt att införa i redan befintliga ledningssystem, (SIS-IWA 26:2018 ger stöd och vägledning i användningen och integreringen av ISO 26000) då standarden ger en beskrivning av vad ditt företag eller organisation kan göra för att bidra till en hållbar framtid.

Några fördelar med att arbeta med socialt ansvarstagande: 

  • konkurrensfördelar som förbättrar lönsamheten
  • förbättrat anseende för ditt varumärke
  • förstärkta relationer till såväl medarbetare som kunder och samarbetspartner

För att få hela organisationen delaktig och er organisation kunna leverera i hållbarhetsarbetet är det bra om så många som möjligt får kompentens inom området. Vi utgår ifrån och bygger en utbildning utifrån er organisations strategi och målsättning så det blir största möjligaste igenkänningsfaktor och praktisk förståelse i hur var och en ska agera. Utbildningstiden kan delas upp så att personalen kan utbildas i omgångar, i små eller större grupper, för att bäst passa er verksamhet.


Vill du ha råd om vilken utbildning som passar just dina behov, prata med våra rådgivare på telefon 08-555 523 10 eller maila till utbildning@sis.se så kontaktar vi dig.