Utbildningar inom samhällsansvar och hållbarhet – ISO 26000

Standarder och Agenda 2030

Utöver ISO 26000 finns det en mängd andra standarder som kan hjälpa organisationer att bidra till att FN:s Globala mål möts. De kan vara ett grundstöd i arbetet med hållbarhetsmålen och bidra till nya innovativa lösningar. Det kan till exempel handla om standarder för energieffektivisering, hållbar verksamhetsutveckling, nya alternativa bränslen och mycket mer.

Intresserad av digital, företagsanpassad eller öppen utbildning?

Kontakta oss på SIS Utbildning genom att  ringa på telefon 08-555 522 00 eller mejla till utbildning@sis.se

Läs mer om standarder och Agenda 2030 här >>