Utbildningar inom Area och volym

När man äger eller hyr en bostad/lokal är det viktigt att kunna förstå hur man mäter ytan och vilken typ av yta som avser respektive användning. För att en lokal ska vara funktionell för alla krävs att utformningen är genomtänkt och tar hänsyn till regelverk för byggande och användning. Utbildningen omfattar både genomgång och praktisk tillämpning av standarden SS 21054:2020, Area och volym för byggnader - Terminologi och mätning. Den riktar sig till alla som vill kvalitetssäkra och effektivisera arbetet och få en god förståelse av volym och areamätning både praktiskt och på ritning.

Utbildningen hjälper er att förstå hur standarden är utformad, när den kan tillämpas och i vilka sammanhang den är viktig att användas.


Vill du ha råd om utbildning, prata med våra rådgivare på telefon 08-555 523 10 eller maila till utbildning@sis.se så kontaktar vi dig.