Våra utbildningsområden

Att utbilda dig är den bästa investeringen du kan göra i dig själv och din organisation. Hos oss träffar du utbildningsledare som är experter och arbetar i ledande positioner inom sitt område och deltar i våra standardiseringsarbeten. Oavsett vilken kunskapsnivå du har, från grund- till expertnivå, hittar du utbildningen hos oss.

SIS Perspektiv - Lättare än någonsin att hålla ledningssystemet levande

PerspektivPuff.png

Effektivisera arbetet med ert ledningssystem. Med SIS Perspektiv skapar ni förutsättningar för en effektiv och lönsam verksamhetsstyrning. I en värld där hjulen snurrar allt snabbare blir grundfundament som kvalitet, miljö och hållbarhet allt mer centrala. SIS Perspektiv ger dig allt från inspiration till verktyg som ger dig stöd för att arbeta strukturerat med implementation, kravuppfyllnad, avvikelsehantering och revision.

Läs mer här >

Hitta rätt utbildning

Kontakta våra rådgivare om du vill ha hjälp med att hitta rätt utbildning.

08 - 555 522 00
utbildning@sis.se