Utbildning

Skydd av träd vid byggnation- nytt svenskt standardiseringsarbete

SIS välkomnar dig den 24 maj, 09:00-10:30 till ett kostnadsfritt digitalt intressentmöte då vi vill undersöka intresset och diskutera möjligheterna att starta ett nytt standardiseringsarbete om skydd av träd vid byggnation.

Boka

Skydd av träd vid byggnation- nytt svenskt standardiseringsarbete

Omfattning:

Pris: 0 SEK (exkl moms)

maj

tis 24 Till bokning

Kl. 09:00 - 10:30

startgaranti

Träd har stora värden, såväl ekonomiska som ekologiska och sociala. Hittills har standardiseringsarbetet fokuserat på att beskriva processer och metoder för beskärning av träd, och särskilt beställares och utförares roller för att säkerställa bibehållen kvalitét på trädvården.

Bakgrunden till detta intressentmöte är att SIS har fått in ett förslag på att ta fram en ny standard om skydd av träd vid byggnation. Det byggs som aldrig förr och därför är det viktigt att det finns standardiserade metoder för att skydda träd under byggprojekten. Det är bland annat viktigt att ta hänsyn till träd redan i planeringsfasen av byggprojekt, säkerställa att rätt kompetens kring träd finns tillgänglig samt att kommunikationen är tydlig mellan parterna.

Den föreslagna standarden är tänkt att specificera hur träd kan skyddas vid byggnation, från plantering, utförande och efterskötsel. Arbetet omfattar samtliga delar från planprocessen, tekniska lösningar och skötselåtgärder.

”Träd är en av de viktigaste gröna resurserna i våra städer och det är därför viktigt att de skyddas på ett korrekt sätt” – Svenska Trädföreningen

SIS eftersträvar en bred representation av parter för att arbetet på bästa möjliga sätt ska spegla de olika behov och förutsättningar som finns. Vi söker nu organisationer som vill vara med och påverka standardiseringsarbetet inom trädvård och specifikt standarden kring skydd av träd vid byggnation. Alla organisationer kan delta, men det kan till exempel vara:

 • Arboristföretag
 • Kommuner
 • Myndigheter
 • Byggbolag
 • Bostadsföretag
 • Parkförvaltningar
 • Kyrkogårdsförvaltningar

I samband med det föreslagna arbetet är planen även att uppdatera den publicerade terminologistandarden SS 990000 Trädvård - Termer och definitioner, utifrån den senaste utvecklingen inom området.

Program

 • Välkomsthälsning och inledning
 • Bakgrund
 • Om den nya standarden- Johan Östberg från Svenska Trädföreningen berättar om den nya standarden
 • Om standardisering och SIS
 • Vad händer nu?
 • Diskussion och frågestund

Intressentmötet hålls digitalt via mötesverktyget Zoom och du får en länk i bekräftelsemejlet efter att du har skickat in din anmälan.

Är du intresserad av att delta i arbetet eller har frågor är du välkommen att kontakta SIS projektledare Sara Mpumwire på sara.mpumwire@sis.se

Vi skulle gärna redan innan intressentmötet samla in tankar och förväntningar på det planerade arbetet. Har du möjlighet att svara på tre snabba frågor kan du göra det på denna länk.

Läs mer om SIS/TK 577 Trädvård här (www.sis.se/tk577)


Boka

Skydd av träd vid byggnation- nytt svenskt standardiseringsarbete

Omfattning:

Pris: 0 SEK (exkl moms)

maj

tis 24 Till bokning

Kl. 09:00 - 10:30

startgaranti

Kontakt

Telefon: 08-555 523 10

E-post: utbildning@sis.se