Utbildning

Skriva standard - del 2: språk i standarder

Hur är avsnittet om termer och definitioner uppbyggt och vilka grundregler gäller för urval och utformning av termer samt definitioner inom standardiseringen?
Utbildningen genomförs på plats i SIS lokaler i Stockholm, Solnavägen 1 E.

I utbildningen går vi bland annat igenom;

  • grunderna i standardiseringens begreppsbaserade metod för terminologiarbete,
  • avsnittet termer och definitioner,
  • termpostens format,
  • behovet av klarspråk för att skriva begripliga standardiseringsdokument.

När du har gått utbildningen har du fått kunskap om hur termer och definitioner utformas och presenteras i standardiseringsdokument. Du får också vetskap om regler och principer som styr innehållet och dess utformning, du har lärt dig att undvika vanliga fel och fallgropar i termposter och känner till några grundläggande principer för klarspråksarbete.

Utbildningen riktar sig främst till dig som skriver standardiseringsdokument, experter som deltar i SIS-kommittéer eller internationella kommittéer och arbetsgrupper samt  personer som i sitt arbete har behov av en etablerad metod för strukturerat terminologiarbete.

Omfattning: 5 timmar


Kontakt

Telefon: 08-555 522 00

E-post: utbildning@sis.se