Utbildning

Hållbarhetskriterier för bioenergi

Remisseminarium kring hållbarhetskriterier för bioenergi, 6 september klockan 13 - 16, i SIS lokaler på Torsplan i Stockholm.

Två standarder inom “Sustainability and greenhouse gas emission saving criteria for biomass for energy applications” kom ut på remiss i juli 2022.

Du hittar remisserna här >

SIS/TK 526 bjuder in till ett remisseminarium för att presentera dessa revisioner.

 • prEN 16214-1, Sustainability and greenhouse gas emission saving criteria for biomass for energy applications — Principles, criteria, indicators and verifiers — Part 1: Terminology
 • prEN 16214-3, Sustainability and greenhouse gas emission saving criteria for biomass for energy applications — Principles, criteria, indicators and verifiers — Part 3: Sustainability criteria related to environmental aspects

Programmet för remisseminariet kommer bland annat att innehålla följande:

 • Inledning om ansvarig för förslagen, SIS/TK 526 Hållbarhetskriterier för bioenergi och svenskt sekretariat i CEN/TC 383/WG 3 Biodiversity and environmental aspects
 • Presentation av prEN 16214-1, Sustainability and greenhouse gas emission saving criteria for biomass for energy applications - Principles, criteria, indicators and verifiers - Part 1: Terminology
  Detta förslag till terminologistandard har sin bas i det reviderade förnybartdirektivet (RED II)
 • Presentation av prEN 16214-3, Sustainability and greenhouse gas emission saving criteria for biomass for energy applications - Principles, criteria, indicators and verifiers - Part 3: Sustainability criteria related to environmental aspects
  Detta förslag till standard har sin bas i det reviderade förnybartdirektivet (RED II) och berör hållbarhetsaspekter som ingår i detta direktiv
 • Frågor och diskussion
 • Vägen framåt och avslutning

Kontakt

Telefon: 08-555 523 10

E-post: utbildning@sis.se