Utbildning

Praktisk riskbedömning och CE-märkning, påbyggnadsutbildning

Tag chansen att öva och diskutera riskbedömning och riskreducering tillsammans med andra inom branschen. Tänk risk tidigt i processen och undvik kostsamma misstag.

Boka

Praktisk riskbedömning och CE-märkning, påbyggnadsutbildning

Bra att veta om bokning: När du vill boka en utbildning åt någon annan eller för en grupp deltagare, välkommen att kontakta SIS Kompetenspartner på utbildning@sis.se eller 08-555 522 00 så hjälper vi dig.

Pris: 14900 SEK (exkl moms)

maj

ons 24 - tor 25 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

Stockholm

Kategori: utbildningar inom maskinsäkerhet, svets och bygg

För dig som arbetar med maskiner hos tillverkare och brukare är det viktigt att kunna identifiera och hantera uppkomna risker. För att i ett tidigt skede i processen tänka risk behövs kunskap och erfarenhet. Under denna utbildning erbjuds du att genom praktiska moment öva riskbedömning, diskutera med utbildningsledaren och övriga deltagare samt få möjlighet att arbeta med en egen produkt för bästa möjliga lärdom.

Efter utbildningen kommer du att se hela proceduren från riskbedömning till CE-märkning.

Det kommer att finnas gott om tillfällen att diskutera och ställa frågor till utbildningsledaren. Genom grupparbeten kommer du som deltagare att få en ordentlig inblick i både teorin och om hur du praktiskt går till väga för att göra en riskbedömning och riskreducering.

SIS har mångårig erfarenhet inom maskinsäkerhet och kan med särskilt utvecklade arbetssätt hjälpa dig att systematisera arbetet med riskbedömning och riskreducering samt CE-märkning av maskiner.

Omfattning: 2 dagar

Riktar sig till
Förkunskaper
Utbildningsmål
Ur programmet
Praktisk information

Boka

Praktisk riskbedömning och CE-märkning, påbyggnadsutbildning

Bra att veta om bokning: När du vill boka en utbildning åt någon annan eller för en grupp deltagare, välkommen att kontakta SIS Kompetenspartner på utbildning@sis.se eller 08-555 522 00 så hjälper vi dig.

Pris: 14900 SEK (exkl moms)

maj

ons 24 - tor 25 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

Stockholm

Kontakt

Telefon: 08-555 523 10

E-post: utbildning@sis.se