Utbildning

Kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 Steg 2 - Fördjupning - Distans

Utbildningen ger dig en fördjupad kunskap i hur man kan utveckla och leda kvalitetsarbetet med hjälp av ledningssystem enligt ISO 9001:2015. Under utbildningen varvas teori med övningar för praktisk tillämpning.

En fördjupad förståelse för nyttan med ledningssystemet och hur standarden kan vara en effektiv grund för verksamhetsutveckling.


Utbildningen innehåller teori, metodik och övningar. Det ingår en övningsbank för praktisk tillämpning (Excel). Som resultat av övningarna får du praktiska verktyg att använda i ditt fortsatta arbete med att leda och utveckla er organisations kvalitetsledningssystem.

Du ansluter dig till utbildningen hemifrån eller från ditt kontor. Vi använder Zoom för att kunna erbjuda distansutbildningar. Du som utbildningsdeltagare ansvarar själv för att det fungerar med företagets IT-säkerhetspolicy.

Utbildningen är uppdelad på tre tillfällen (3,5 timmar per tillfälle, kl. 08:30-12:00) med reflektionstid mellan tillfällena.


20 - 26 april
20 april kl 08:30 – 12:00
22 april kl. 08:30 – 12:00
26 april kl. 08:30 – 12:00 

Riktar sig till
Förkunskaper
Utbildningsmål
Ur programmet