Utbildning

Kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 Steg 1 - Grund -Distans

Utbildningen ger dig en grundläggande förståelse och kunskap om ledningssystem enligt ISO 9001:2015. Under utbildningen varvas teori med praktiska exempel och reflektion.

Känna till nyttan med ledningssystem samt förstå hur det kan vara en effektiv grund för verksamhetsutveckling.

Du ansluter dig till utbildningen hemifrån eller från ditt kontor. Vi använder Zoom för att kunna erbjuda distansutbildningar. Du som utbildningsdeltagare ansvarar själv för att det fungerar med företagets IT-säkerhetspolicy.

Utbildningen är uppdelad på tre tillfällen (3,5 timmar per tillfälle, kl. 08:30-12:00) med reflektionstid mellan tillfällena 


25-29 april
25 april kl 08:30 – 12:00
27 april kl. 08:30 – 12:00
29 april kl. 08:30 – 12:00 

Riktar sig till
Förkunskaper
Utbildningsmål
Ur programmet