Utbildning

Innovationsledning i praktiken

Innovationsledning i praktiken: att möta nutida utmaningar och öka verksamhetsnyttan genom strukturerat arbete och innovationsledningsstandarder

Boka

Innovationsledning i praktiken

Omfattning:

Pris: 0 SEK (exkl moms)

Vi vill bjuda in dig som på något sätt kan påverka arbetet med innovation till ett frukostseminarium där också en workshop kommer utföras. Även du som är nyfiken på området och vill orientera dig i ämnet innovationsledning är välkommen.

Innovationsarbetet behöver ständigt förnyas genom ny kunskap, forskningsinsatser, kompetens, kreativitet och samverkan. Det här seminariet utgår från hur internationella standarder inom området innovationsledning kan hjälpa oss att möta utmaningar och öka verksamhetsnyttan genom att stödja ett strukturerat och systematiskt innovationsarbete.

Välkommen den 24 november

önskar,

SIS Innovationskommitté

 

innovation2022

Program:

08:30-09:00 frukost och mingel

09:00-11:30 föreläsningar och workshops enligt nedan:

 

  •  Morgonens möte öppnas - Jolanta Wallström (mötesmoderator), SIS
  •  Globala utmaningar och hållbarhetsmålen kopplade till Agenda 2030 – hur kan världens utmaningar mötas med hjälp av standarder? - Maria Sandqvist, SIS
  •  Kan resultat av samarbete mellan sakkunniga från ca 70 länder hjälpa din verksamhet att öka innovationsförmågan? Exempel och praktiska tillämpningar av ISO 56002 - Ingrid Kihlander, RISE
  •  När best-practice är test-practice: Metod för Offentlig Sektors Arbete med InnovationsKultur (MOSAIK). Tillämpningsexempel från Knivsta kommun i samarbete med Tammerfors Universitet och curlabs - Vilho Johnsson, curlabs AB
  •  Serious game - Skapa glädje och förståelse för standarden för innovationsledningssystem (ISO 56002) med brädspelet L'Année de l'Innovation. Ett intensivt pass fullt av lärande, erfarenhetsutbyte och glädje. Vi spelar ett brädspel och utbyter tankar kring hur det är att bygga ett ledningssystem för innovation - Vilho Johnsson och Johan Bäckman, curlabs AB
  • Diskussion och miniworkshop – Introducera och implementera ISO 56002? En faciliterad dialog mellan deltagarna angående utmaningar, prioriteringar, tillvägagångssätt, och hur arbetet kan påbörjas. Som inramning inleds dialogen med återkoppling till exempel presenterade tidigare under förmiddagen - Håkan Ozan, Novelty Quest AB och Ingrid Kihlander, RISE

  • Att forma framtiden: hur innovationsledning bidrar till framtidssäkring, ökad konkurrenskraft och ökad välfärd. Kan vi sammankoppla digitalisering med systematisk innovationsledning? Och hur kan regioner och kommuner ge struktur och stöd åt sitt innovationsekosystem? ISO 56000-serien ger en stabil grund för strategiskt och operativt innovationsarbete på alla nivåer - Håkan Ozan, Novelty Quest AB

     

  •  Öppna frågor och diskussioner

 

>> Har du frågor gällande seminariet eller har önskemål om kostspecifikationer är du välkommen att kontakta Jolanta Wallström, projektledare på SIS

Innovationsprinciper

 

 

 


Boka

Innovationsledning i praktiken

Omfattning:

Pris: 0 SEK (exkl moms)

Kontakt

Telefon: 08-555 523 10

E-post: utbildning@sis.se