Distansutbildningar

Vi på SIS är väldigt stolta över att kunna erbjuda onlineversioner av våra utbildningar inom bland annat kvalitets- och miljöledning, arbetsmiljöledning, kontinuitetshantering, energiledning, informationssäkerhet och intern revision.

Oberoende av arbetssituation, finns SIS utbildningar så att du kan fortsätta att utvecklas med hjälp av kunskap direkt från källan. SIS distansutbildningar håller samma höga kvalitet som alla våra utbildningar. Våra experter och kunniga utbildningsledare står till ditt förfogande, fysiskt längre bort men kunskapen finns lika nära till hands för dig. Stå aldrig still, ta vara på tiden och möt framtiden med ökad kompetens.

SIS Distansutbildningar

Du deltar via mötesverktyget Zoom i SIS eget klassrum. Utbildningen är anpassad för distansundervisning med kortare pass, under två eller tre dagar. Tack vare detta kan du enkelt tillgodogöra dig nya kunskaper, smälta dem och få chansen att komma på frågor mellan utbildningstillfällena.

För att kunna genomföra distansutbildningen behöver du:

  • ha bra uppkoppling från den plats som du sitter på under utbildningen
  • sitta vid en dator och ha laddare nära till hands
  • kunna sitta ostört.

Vid utbildningar som sträcker sig över flera dagar kommer hemuppgifter att ske mellan tillfällena, därför rekommenderar vi att du redan vid anmälan avsätter tid i din kalender för att kunna arbeta med övningar.

Kontakta utbildningsrådgivare på 08-555 523 05 eller utbildning@sis.se och hitta din utbildning.

 

Kvalitetsledningssystem, miljöledningssystem och Ledningssystem för arbetsmiljö

Medicinteknik

Informationssäkerhet


Även arbetsbefriad personal kan kompetensutvecklas – utan att det statliga permitteringsstödet påverkas.

Enligt Tillväxtverket så har verksamheter möjlighet att låta sina permitterade medarbetade delta i utbildning och andra kompetensutvecklande insatser. Detta sker i överenskommelse mellan lokala parter och utan att det påverkar det statliga permitteringsstödet.

Läs mer på Tillväxtverkets hemsida.

ELISA – utbilda dig online i standardisering, ackreditering och immaterialrätt

ELISA är den digitala utbildningen som ger dig en kunskapsöversikt av standardisering, ackreditering samt immaterialrätt och hur dessa påverkar forskning, utveckling och företagande.