Standardutveckling · SIS/TK 254

Järnväg, tunnelbana och spårväg

När vi tar järnvägen förutsätter vi att resan blir bekväm och att vi kommer fram enligt tidtabell, och så ska det naturligtvis vara. Kommittén skapar förutsättningar för säkra tågresor genom att arbeta fram standarder för bland annat räls och hjul som är viktiga delar för samspelet mellan vagn och järnvägsspår. EU-kommissionen har genom sitt mandat M/486 "Mandate for programming and standardization addressed to the European standardization bodies in the field of urban rail" gett de europeiska standardiseringsorganisationerna i uppdrag att arbeta fram standarder inom järnvägsspår. SIS Tekniska kommitté 254 Järnvägar slogs ihop med Tekniska kommitté 583 Spårväg under 2018.

Standarderna syftar till att tågen lätt ska kunna åka över landsgränserna i Europa utan tekniska eller byråkratiska hinder. Arbetet resulterar i standarder som gör det möjligt för tågtillverkare, tågoperatörer och spårhållare att komma överens om tekniska krav på mekaniska komponenter i lok och vagnar liksom även järnvägsspår.

Standarderna gäller mekaniska produkter på lok och vagn som till exempel bromsar och boggies liksom även järnvägsspår. Till det kommer standarder för olika funktioner på tåg så som brandsäkerhet, buller, komfort och att funktionshindrade ska kunna resa bekvämt. Kommittén arbetar även med hjul till godsvagnar, spårläge och vinterförhållanden samt arbetsfordon på spår. Tidigare kommittéarbete har resulterat i standarder för aerodynamik, slipers, spårväxlar, koppel med mera.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetet inom kommittén
Mer information om kommitténs arbete:
Läs mer om Järnvägar
Arbetar nu med 176 standarder
EN 50553, Järnvägar - Krav på driftsduglighet i händelse av brand ombord på spårbundna fordon
EN 17149-2, Järnvägar - Utvärdering av utmattningshållfasthet för järnvägsfordon baserad på delskadeanalys - Del 2: Utvärdering av utmattningshållfasthet
ISO 22480-1, Järnvägar - Betongsliprar för spår och spårväxlar - Del 1: Allmänna krav
EN 15273-1:2018, Järnvägar - Profiler - Del 1: Allmänna beskrivningar av metoder för profilberäkningar
ISO 23019, Järnvägar -
EN 13129:2016/A1, Järnvägar - Luftkonditionering i rälsfordon för fjärrtrafik - Komfortparametrar och typprovning
EN 17682, Järnvägar - Infrastruktur - Elastiska komponenter för massa-fjäder system
ISO 23054-1, Järnvägar -
EN 15016-1, Ritningsregler - Järnvägar - Del 1: Allmänna principer
EN 15016-2, Ritningsregler - Järnvägar - Del 2: Stycklistor
EN 15016-3, Ritningsregler - Järnvägar - Del 3: Revisionshantering av teknisk dokumentation
EN 15016-4, Järnvägar - Tekniska dokument - Del 4: Dataöverföring
EN 14750, Järnvägar - Luftkonditionering för rullande materiel för lokaltrafik - Parametrar för komfort och typprovningar
EN 15734-1:2010/A1, Järnvägar - Bromssystem för höghastighetståg - Del 1: Krav och definitioner
EN 15734-2:2010/A1, Järnvägar - Bromssystem för höghastighetståg - Del 2: Provningsmetoder
EN 14601:2005+A1:2010/A2, Järnvägar - Rak och vinklad kran för broms- och huvudledning
CEN/TR 17792, Järnvägar - Geometriska parametrar för kontakten mellan hjul och räl - Teknisk rapport och bakgrundsinformation om EN 15302
EN WI 00256879, Järnvägar - Akustik - Mätning av källtermer för miljöakustikberäkningar
EN 17495, Järnvägar - Akustik - Bestämning av den dynamiska styvheten hos elastiska spårkomponenter relaterade till buller och vibrationer - Rälsskydd och spårfästeenheter
EN 13230-1:2016/A1, Järnvägar - Spår - Betongsliprar för spår och växlar - Del 1: Allmänna krav
EN 16272-5, Järnvägar - Spår - Bullerbarriärer och anordningar som påverkar uppkomsten av luftburet ljud - Provningsmetoder för bestämning av akustiska egenskaper - Del 5: Karaktäristiska egenskaper - Ljudabsorption under direkta ljudfältförhållanden
EN 15955, Järnvägar - Infrastruktur - Avlyftningsbara maskiner, trallor och tillhörande utrustning - Allmänna säkerhets- och tekniska krav för förflyttning under arbete och arbete
EN 13481-2, Järnvägar - Spår - Prestandakrav för befästningssystem - Del 2: Befästningssystem för betongsliprar
EN 13481-3, Järnvägar - Spår - Prestandakrav för befästningssystem - Del 3: Befästningssystem för sliprar av trä
EN 13848-4, Järnvägar - Spår - Spårlägeskvalitet - Del 4: Mätsystem - Manuella och lätta utrustningar
EN 13481-4, Järnvägar - Spår - Prestandakrav för befästningssystem - Del 4: Befästningssystem för sliprar av stål
EN 13481-5, Järnvägar - Spår - Prestandakrav för befästningssystem - Del 5: Befästningssystem för ballastfritt spår
EN 14587-2, Järnvägar - Infrastruktur - Brännsvetsning av räler - Del 2: Svetsning av nya räler i stålsort R200, R220, R260, R260Mn, R320Cr, R350HT, R350LHT, R370CrHT och R400HT med mobil svetsmaskin i ej stationär anläggning
EN 15427-2-1, Järnvägar - Friktionsstyrning av hjul/räl - Del 2-1: Egenskaper och kännetecken - Flänssmörjmedel
EN 15020, Järnvägar - Räddningskoppel - Prestandakrav, geometri för gränssnitt och provningsmetoder
EN 15551, Järnvägar - Rullande materiel - Buffertar
EN 15566, Järnvägar - Rullande materiel - Dragutrustning och skruvkoppel
EN WI 00256903, Järnvägar -
EN 15723:2010/A1, Järnvägar - Stängnings- och låsanordningar för skyddsutrustning för nyttolast mot miljöpåverkan - Hållbarhets-, drifts-, indikations-, underhålls- och återvinningskrav
EN 15437-2:2012/A1, Järnvägar - Kontroll av lagerboxar - Utförande- och prestandakrav - Del 2: System för temperaturkontroll
EN 15437-1:2009/A1, Järnvägar - Kontroll av lagerboxar - Krav avseende gränssnitt och utförande - Del 1: Spårutrustning och lagerboxar för rullande materiel
EN 12663-2:2010/A1, Järnvägar - Strukturella krav för fordonskorgar - Del 2: Godsvagnar
EN 12663-1:2010+A1:2014/A2, Järnvägar - Strukturella krav för fordonskorgar - Del 1: Lok och rullande materiel för passagerare (och alternativ metod för godsvagnar)
EN 13452-1, Järnvägar - Bromssystem för spårväg, tunnelbana och andra stadsbanor - Del 1: Prestandakrav
EN 13452-2, Järnvägar - Bromssystem för spårväg, tunnelbana och andra stadsbanor - Del 2: Provningsmetoder
ISO 22480-2, Järnvägar - Betongsliprar för spår och spårväxlar - Del 2: Förspända monoblock -sliprar
EN 16334:2014/A1:2019, Järnvägar - Passagerarlarm - Systemkrav för huvudlinjerna
EN 16019:2014/A1, Järnvägar - Automatkoppel - Prestandakrav, specifik gränssnittsgeometri och provningsmetod
ISO 23661-1, Järnvägar - Spårväxlar och- korsningar - Del 1: Definitioner
EN 16843, Järnvägar - Infrastruktur - Mekaniska krav på skarvar i farräler
EN 13232-1, Järnvägar - Spår - Spårväxlar och -korsningar av vignolräler - Del 1: Definitioner
EN 13232-2, Järnvägar - Spår - Spårväxlar och -korsningar av vignolräler - Del 2: Geometriskt utförande
EN 13232-3, Järnvägar - Spår - Spårväxlar och -korsningar av vignolräler - Del 3: Interaktion mellan hjul och räl
EN 13232-4, Järnvägar - Spår - Spårväxlar och -korsningar av vignolräler - Del 4: Omläggningsanordning
EN 13232-5, Järnvägar - Spår - Spårväxlar och -korsningar av vignolräler - Del 5: Tunganordningar
EN 13232-6, Järnvägar - Spår -Spårväxlar och -korsningar av vignolräler - Del 6: Fasta korsningar
EN 13232-7, Järnvägar - Spår - Spårväxlar och -korsningar av vignolräler - Del 7: Korsning med rörlig spets
EN 13232-8, Järnvägar - Spår - Spårväxlar och -korsningar av vignolräler - Del 8: Dilatationsanordningar
EN 13232-9, Järnvägar - Spår - Spårväxlar och -korsningar av vignolräler - Del 9: Konstruktionsregler
ISO 22074-4, Järnvägar - Infrastruktur - Befästningssystem - Del 4: Provningsmetoder för upprepad belastning
ISO 22074-8, Järnvägar - Infrastruktur - Befästningssystem - Del 8: Bestämning av styvhet
EN 16116-1, Järnvägar - Konstruktionskrav för trappsteg, räcken och tillhörande genomfart för personal - Del 1: Personvagnar, resgodsvagnar och lok
EN 15427-1-1, Järnvägar - Friktionsstyrning av hjul/räl - Del 1-1: Utrustning och applikation - Flänssmörjmedel
EN 16186-6, Järnvägar - Förarhytt - Del 6:
EN 16186-8, Järnvägar - Förarhytt - Del 8: Spårvagnsanläggning och åtkomst
EN 12299, Järnvägar - Åkkomfort för passagerare - Mätning och utvärdering
EN 13103-1:2017/A1:2020, Järnvägar - Hjulpar och boggier - Del 1: Konstruktionsriktlinjer för ytterlagrade hjulaxlar
CEN/TS 15427-1-3, Järnvägar - Friktionsstyrning av hjul/räl - Del 1-3:
ISO 22163, Järnvägar -
EN 17530, Järnvägar - Interiörglas för järnvägsfordon
EN 17149-3, Järnvägar - Utvärdering av utmattningshållfasthet för järnvägsfordon baserad på delskadeanalys - Del 3: Bedömning av utmattningsstyrka baserat på kumulativ skada
EN 13848-3, Järnvägar - Spår - Spårlägeskvalitet - Del 3: Mätsystem - Maskiner för spårbyggnation och spårunderhåll
ISO 24478, Järnvägar - Bromsar - Allmänna termer
ISO 25380-1, Järnvägar - Klassificeringssystem för järnvägsfordon - Del 1: Allmänna principer
ISO 33298, Järnvägsanläggningar - Fjädringsanordningar - Skruvfjädrar av stål
ISO 24221, Järnvägar - Bromssystem - Generella krav
EN 14363, Järnvägar - Provning och simulation gällande acceptans av gångegenskaper hos järnvägsfordon - Gångdynamik och stationära provningar
WI 00256950, Järnvägar - Service -
EN 16729-5, Järnvägar - Infrastruktur - Oförstörande provning av räler i spår - Del 5: Oförstörande provning på svetsar i spår
EN 12080:2017/A1, Järnvägar - Lagerboxar - Rullningslager
EN 15085-4, Järnvägar - Svetsning av järnvägsfordon och -komponenter - Del 4: Tillverkningskrav
EN 15085-5, Järnvägar - Svetsning av järnvägsfordon och -komponenter - Del 5: Kontroll, provning och dokumentation
EN 15085-6, Järnvägar - Svetsning av järnvägsfordon och -komponenter - Del 6: Krav på underhållssvetsning
EN 17460, Järnvägar - Limning av järnvägsfordon och delar
EN 16839, Järnvägar - Rullande materiel - Placering av komponenter på buffertbalken
EN 16186-3, Järnvägar - Förarhytt - Del 3: Utformning av kontrollpanel
ISO 19659-3, Järnvägar - Värme, ventilation och luftkonditionering för järnvägsfordon - Del 3:
ISO 12856-1, Järnvägar - Plastsliprar för spår och spårväxlar - Del 1: Materialegenskaper
ISO 12856-3, Järnvägar - Plastsliprar för spår och spårväxlar - Del 3: Allmänna krav
ISO 24491, Järnvägar -
ISO 24580-1, Järnvägar -
EN 16584-1, Järnvägar - Utformning för personer med funktionsnedsättning - Allmänna krav - Del 1: Kontrast
EN 16584-2, Järnvägar - Utformning för personer med funktionsnedsättning - Allmänna krav - Del 2: Information
EN 16584-3, Järnvägar - Utformning för personer med funktionsnedsättning - Allmänna krav - Del 3: Optiska egenskaper och friktion
EN 16585-1, Järnvägar - Utformning för personer med funktionsnedsättning - Utrustning ombord på rullande materiel - Del 1: Toaletter
EN 16585-2, Järnvägar - Utformning för personer med funktionsnedsättning - Utrustning ombord på rullande materiel - Del 2: Sittplatser, ståplatser och förflyttning
EN 16585-3, Järnvägar - Utformning för personer med funktionsnedsättning - Utrustning ombord på rullande materiel - Del 3: Fria passager och innerdörrar
EN 16586-1, Järnvägar - Utformning för personer med funktionsnedsättning - Tillgänglighet till fordonen för personer med rörelsehinder - Del 1: Trappsteg för på- och avstigning
EN 16586-2, Järnvägar - Utformning för personer med funktionsnedsättning - Tillgänglighet till fordonen för personer med rörelsehinder - Del 2: Hjälpmedel för ombordstigning
EN 16587, Järnvägar - Utformning för personer med funktionsnedsättning - Hinderfri förflyttning inom infrastrukturen
EN 14067-5, Järnvägar - Aerodynamik - Del 5: Krav och bedömningsförfaranden för aerodynamik i tunnlar
ISO 24675, Järnvägar - Beräkning av körtid för tidtabell - Krav
C57/2019 - SC2 - 6649, Järnvägar -
EN 17149-1, Järnvägar - Utvärdering av utmattningshållfasthet för järnvägsfordon baserad på delskadeanalys - Del 1: Allmänt
EN 45545-2:2020/A1, Järnvägar - Järnvägsfordons brandsäkerhet - Del 2: Krav på brandsäkerhet hos material och komponenter
EN 45545-3, Järnvägar - Järnvägsfordons brandsäkerhet - Del 3: Brandmotstånd hos brandtekniskt klassade byggelement i järnvägsfordon
EN 45545-4, Järnvägar - Järnvägsfordons brandsäkerhet - Del 4: Brandsäkerhetsrelaterade utförandekrav
EN 45545-6, Järnvägar - Järnvägsfordons brandsäkerhet - Del 6: System för detektering, larm, information och brandbekämpning
EN 13674-1, Järnvägar - Spår - Räler - Del 1: Vignolräler fr o m 46 kg/m
C92/2019 - SC2 - N6780, Järnvägar -
EN 15085-3, Järnvägar - Svetsning av järnvägsfordon och -komponenter - Del 3: Konstruktionskrav
EN 14752:2019/A1, Järnvägar - Dörrsystem för passagerarfordon
ISO 4975, Järnvägar - Bromssystem - Kvaliteten på tryckluft för användning av pneumatiska anordningar och kretsar
EN 15085-1, Järnvägar - Svetsning av järnvägsfordon och -komponenter - Del 1: Allmänt
EN 14067-6:2018/A1:2020, Järnvägar - Aerodynamik - Del 6: Krav och provningsmetoder för sidvindsbedömning
EN 13231-1, Järnvägar - Spår - Godkännande av arbeten - Del 1: Arbeten i ballasterade spår - Spår, spårväxlar och spårkorsningar
EN 14067-4, Järnvägar - Aerodynamik - Del 4: Krav och provningsmetoder för aerodynamik i öppen terräng
EN 16286-1, Järnvägar - Gångvägar mellan fordon - Del 1: Huvudsaklig tillämpning
EN 16286-2, Järnvägar - Gångvägar mellan fordon - Del 2: Akustiska mätningar
EN 17636, Järnvägar - Infrastruktur - Spårgeometri - Spårväg, tunnelbana och andra stadsbanor
EN 13481-7, Järnvägar - Spår - Prestandakrav för befästningssystem - Del 7: Särskilda befästningssystem för växlar och korsningar samt tvångsskenor
EN 16272-1, Järnvägar - Spår - Bullerbarriärer och anordningar som påverkar uppkomsten av luftburet ljud - Provningsmetoder för bestämning av akustiska egenskaper - Del 1: Karaktäristiska egenskaper - Ljudabsorption i laboratoriet vid diffusa ljudförhållanden
EN 16272-2, Järnvägar - Spår - Bullerbarriärer och anordningar som påverkar uppkomsten av luftburet ljud - Provningsmetoder för bestämning av akustiska egenskaper - Del 2: Karaktäristiska egenskaper - Ljudisolering i laboratoriet vid diffusa ljudförhållanden
EN 16272-3-1, Järnvägar - Spår - Bullerbarriärer och anordningar som påverkar uppkomsten av luftburet ljud - Provningsmetoder för bestämning av akustiska egenskaper - Del 3-1: Intrinsic characteristics — Normaliserat spektrum för järnvägsbuller och en-siffrig skattning vid diffus tillämpning i fält
EN 16272-3-2, Järnvägar - Spår - Bullerbarriärer och anordningar som påverkar uppkomsten av luftburet ljud - Provningsmetoder för bestämning av akustiska egenskaper - Del 3-2: Karaktäristiska egenskaper - Normaliserat spektrum för järnvägsbuller och en-siffrig skattning vid direkt tillämpning i fält
EN 16272-6, Järnvägar - Spår - Bullerbarriärer och anordningar som påverkar uppkomsten av luftburet ljud - Provningsmetoder för bestämning av akustiska egenskaper - Del 6: Karaktäristiska egenskaper - Fältmätning av ljudisolering vid direkta ljudförhållanden
EN 15355:2019/A1, Järnvägar - Bromssystem - Styrventiler och avstängningsanordningar
EN 13979-1, Järnvägar - Hjulpar och boggier - Helhjul - Förfarande av konstruktionsbedömningen - Del 1: Smidda och valsade hjul
EN 15313, Järnväg - Drift- och underhållskrav för hjulpar
EN 15528, Järnvägar - Linjekategorier för hantering av samverkan mellan lastgränser för fordon och infrastruktur
EN 15273-2, Järnvägar - Profiler - Del 2: Fordonsprofiler
EN 15273-1, Järnvägar - Profiler - Del 1: Allmänna förklaringar och regler för rullande fordon och infrastruktur
EN 15273-3, Järnvägar - Profiler - Del 3: Infrastruktur
EN 15273-4, Järnvägar - Profiler - Del 4: Katalog över definierade profiler
EN 15827, Järnvägar - Systemtekniska krav för boggier och löpverk
C55/2020 – SC3/WG 55, Järnvägar -
ISO/TR 5914, Järnvägar -
EN 16494, Järnvägar - Krav på tavlor för ERTMS Marksystem
EN 15611:2020/A1, Järnvägar - Bromssystem - Reläventiler
EN 16207, Järnvägar - Bromssystem - Funktions- och utförandekrav på magnetskensbromsar för järnvägsfordon
EN 14198:2016+A1:2018/A3, Järnvägar - Bromsar - Krav på bromssystem i loktåg
EN 17343, Järnvägar - Generella termer och definitioner
CEN/TS WI 00256764, Järnvägar - Utredning avseende fordons kvantifierade gångdynamiska beteende i kurvor med kurvradie under 250 m
EN 15654-1:2018/A1, Järnvägar - Mätning av hjul- och axellaster - Del 1: Spårinstallerade mätstationer för fordon i trafik
EN WI 00256955, Järnvägar - Service - Hygienutrustning för rullande materiel för passagerare
EN 14363:2016+A1:2018/A2:2021, Järnvägar - Provning och simulation gällande acceptans av gångegenskaper hos järnvägsfordon - Gångdynamik och stationära provningar
EN 15085-2:2020/A1, Railway applications - Welding of railway vehicles and components - Part 2: Requirements for welding manufacturer
ISO 5735-1, Järnvägar -
EN 15273-5, Järnvägar - Profiler - Del 5: Bakgrund, förklaring och arbetade förslag
EN 14033-1, Järnvägar - Infrastruktur - Spårgående maskiner för spårbyggnad och spårunderhåll - Del 1: Tekniska krav för färd
EN 14033-2, Järnvägar - Infrastruktur - Spårgående maskiner för spårbyggnad och spårunderhåll - Del 2: Tekniska krav för förflyttning under arbete och arbete
EN 14033-3, Järnvägar - Infrastruktur - Spårgående maskiner för spårbyggnad och spårunderhåll - Del 3: Allmänna säkerhetskrav
EN 15955-1, Järnvägar - Infrastruktur - Avlyftningsbara maskiner, släp och tillhörande utrustning - Del 1: Tekniska krav för förflyttning under arbete och arbete
EN 15955-2, Järnvägar - Infrastruktur - Avlyftningsbara maskiner, släp och tillhörande utrustning - Del 2: Allmänna säkerhetskrav
EN 15328:2020/A1, Järnvägar - Bromssystem - Bromsbelägg
EN 15877-2:2013/A1, Järnvägar - Märkning av järnvägsfordon - Del 2: Utvändig märkning på personvagnar, motorvagnar, lok och på spårburna arbetsmaskiner
EN 15227:2020+A1, Järnvägar - Krocksäkerhet för korgar på järnvägsfordon
EN 15663:2017+A1:2018+A2, Järnvägar - Referensvikter för järnvägsfordon
EN 13261:2020/A1, Järnvägar - Hjulpar och boggier - Produktkrav för hjulaxlar
EN 13262:2020/A1, Järnvägar - Hjulpar och boggier - Produktkrav för hjul
EN 15877-1, Järnvägar - Märkning av järnvägsfordon - Del 1: Godsvagnar
EN 16116-2, Järnvägar - Konstruktionskrav för trappsteg, räcken och tillhörande genomfart för personal - Del 2: Godsvagnar
EN 13260, Järnvägar - Hjulpar och boggier - Produktkrav för hjulpar
ISO 23300-3, Järnvägar - Rälsvetsning - Del 3:
EN 16235, Järnvägar - Acceptans av gångegenskaper hos järnvägsfordon - Godsvagnar - Villkor för undantag av gångprov på godsvagnar med fastställda specifikationer enligt EN 14363
ISO 9466, Järnvägar -
ISO 9324, Järnvägar -
ISO 9828-1, Järnvägar - Järnvägsfordons brandsäkerhet - Del 1: Allmänna krav
ISO 9879, Järnvägar - Underhåll av rullande materiel - Termer och definitioner
ISO 10516, Järnvägar -
CEN/TS 13103-3, Järnvägar - Hjulpar och boggier - Del 3:
CEN/TS 15427-1-2, Järnvägar - Friktionsstyrning av hjul/räl - Del 1-2:
CEN/TS 15427-2-2, Järnvägar - Friktionsstyrning av hjul/räl - Del 2-2:
CEN/TS 15427-2-3, Järnvägar - Friktionsstyrning av hjul/räl - Del 2-3:
EN 16186-5:2021/A1, Järnvägar - Förarhytt - Del 5: Yttre sikt för spårvagnsfordon
EN ISO 3095, Järnvägar - Akustik - Mätning av bulleremission från spårfordon
EN 14535-3, Järnvägar - Bromsskivor för rullande materiel - Del 3: Bromsskivor, prestanda och utförande av skivor och dämpare - Klassificering
EN 16451, Järnvägar - Bromssystem - Belägghållare
ISO 10395, Järnvägar -
EN 15152:2019/A1, Järnvägar - Vindrutor för tåg
EN 15595:2018/AC:2021/A1, Järnvägar - Bromssystem - Fastbromsningsskydd
Visa fler Visa färre
Utgivet 312 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 36 företag och organisationer
AB SKF, GÖTEBORG
Abetong AB, VÄXJÖ
Bombardier Transportation Sweden AB, VÄSTERÅS
Consilium Marine & Safety AB, HISINGS BACKA
De Handikappades Riksförbund Stockholmsavdelningen, STOCKHOLM
Dellner Couplers AB, FALUN
EBER Dynamics AB, FALUN
Faiveley Transport Nordic AB, LANDSKRONA
Ferroplan Engineering AB, LINKÖPING
Green Cargo AB, Solna
Göteborgs Spårvägar AB, Göteborg
Göteborgs Stad Trafikkontoret, GÖTEBORG
Hammerglass AB, FÖRSLÖV
Knorr-Bremse Nordic Rail Services AB, LUND
Luleå Tekniska Universitet, Luleå
Norrköpings kommun Samhällsbyggnadskontoret, NORRKÖPING
Region Stockholm, Trafikförvaltningen, Stockholm
RISE AB, Borås
Roxtec International AB, KARLSKRONA
SJ AB Fordon, Stockholm
SRS Sjölanders AB, OSBY
Strukton Rail AB, HÄGERSTEN
Strukton Rail AB, VÄSTERÅS
Strängbetong Rail AB, LÅNGVIKSMON
Trafikverket, Malmö
Trafikverket, Luleå
Trafikverket, Borlänge
Trafikverket, Solna
Trafikverket, Västerås
Trafikverket Region Väst, GÖTEBORG
Trafikverket Verksamhetsområde Investering, SUNDBYBERG
Transportstyrelsen, BORLÄNGE
Transportstyrelsen Väg- och Järnvägsavd., Borlänge
Tüv Süd Sverige AB, MALMÖ
Vossloh Nordic Switch Systems AB, YSTAD
Z-Bloc Norden AB, FÄRJESTADEN
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 78 internationella kommittéer
ISO/TC 269, Railway applications
ISO/TC 269/AHG 7, Migration strategy
ISO/TC 269/SC 1, Infrastructure
ISO/TC 269/SC 1/AG 2, Railbound maintenance machines
ISO/TC 269/SC 1/WG 1, Plastic sleepers
ISO/TC 269/SC 1/WG 2, Track quality evaluation
ISO/TC 269/SC 1/WG 3, Rail welding
ISO/TC 269/SC 1/WG 4, Rail construction, maintenance and inspection machines
ISO/TC 269/SC 1/WG 5, Monitoring and treatment of rails
ISO/TC 269/SC 1/WG 6, Concrete sleepers and bearers
ISO/TC 269/SC 1/WG 7, Fastening systems
ISO/TC 269/SC 2, Rolling stock
ISO/TC 269/SC 2/AG 1, Passenger seats
ISO/TC 269/SC 2/WG 1, Railway braking
ISO/TC 269/SC 2/WG 10, Gauges
ISO/TC 269/SC 2/WG 2, HVAC systems
ISO/TC 269/SC 2/WG 3, Body side glazing for railway rolling stock
ISO/TC 269/SC 2/WG 4, Recyclability and recoverability of rolling stock
ISO/TC 269/SC 2/WG 5, Rolling stock suspension components
ISO/TC 269/SC 2/WG 6, Passenger seats
ISO/TC 269/SC 2/WG 7, Derailment detection systems
ISO/TC 269/SC 2/WG 8, Interior passive safety
ISO/TC 269/SC 2/WG 9, Painting of railway vehicles
ISO/TC 269/SC 3, Operations and services
ISO/TC 269/SC 3/WG 1, Planning of operational concepts for earthquakes
ISO/TC 269/SC 3/WG 2, Railway driving simulator for drivers’ training
ISO/TC 269/SC 3/WG 3, Railway timetabling
ISO/TC 269/SC 3/WG 4, Rolling stock relevant operation and maintenance documentation
ISO/TC 269/WG 5, Railway quality management system
ISO/TC 269/WG 6, Fire protection
,
CEN/TC 256, Railway applications
CEN/TC 256/SC 1, Infrastructure
CEN/TC 256/SC 1/WG 15, Track alignment design parameters
CEN/TC 256/SC 1/WG 16, Sleepers and bearers
CEN/TC 256/SC 1/WG 17, Fastening systems
CEN/TC 256/SC 1/WG 18, Switches and crossings - Performance and acceptance
CEN/TC 256/SC 1/WG 21, Acceptance of trackwork
CEN/TC 256/SC 1/WG 28, Track geometry quality
CEN/TC 256/SC 1/WG 39, Safety protection on the track during work
CEN/TC 256/SC 1/WG 4, Production and welding of rails
CEN/TC 256/SC 1/WG 40, Noise barriers
CEN/TC 256/SC 1/WG 46, Ballastless track
CEN/TC 256/SC 1/WG 5, Track construction and maintenance machines
CEN/TC 256/SC 1/WG 50, Monitoring and treatment of rails
CEN/TC 256/SC 2, Rolling stock products
CEN/TC 256/SC 2/WG 11, Wheels - Wheelsets
CEN/TC 256/SC 2/WG 12, Roller bearings and Lubricants
CEN/TC 256/SC 2/WG 13, Bogie frames
CEN/TC 256/SC 2/WG 2, Structural requirements
CEN/TC 256/SC 2/WG 26, Freight wagons
CEN/TC 256/SC 2/WG 31, Welding of railway vehicles
CEN/TC 256/SC 2/WG 33, Coupling devices
CEN/TC 256/SC 2/WG 38, Wheel/Rail Friction Management
CEN/TC 256/SC 2/WG 52, Adhesive Bonding
CEN/TC 256/SC 2/WG 54, New Materials
CEN/TC 256/SC 3, Rolling stock systems
CEN/TC 256/SC 3/WG 27, Doors
CEN/TC 256/SC 3/WG 36, Emergency and alarm systems
CEN/TC 256/SC 3/WG 37, Driver's cab
CEN/TC 256/SC 3/WG 41, Passenger Gangways
CEN/TC 256/SC 3/WG 47, Braking
CEN/TC 256/SC 3/WG 49, Glazing
CEN/TC 256/SC 3/WG 53, Platform Barrier Systems
CEN/TC 256/SC 3/WG 55, Guidance for simulation requirements into railway standards
CEN/TC 256/SC 3/WG 8, Air conditionning, Heating and Ventilation
CEN/TC 256/SC 3/WG 9, Lighting and Trackside Signage
CEN/TC 256/WG 1, Fire Protection
CEN/TC 256/WG 10, Vehicle/Track Interaction
CEN/TC 256/WG 19, Classification systems and documentation
CEN/TC 256/WG 3, Acoustics
CEN/TC 256/WG 32, Gauges
CEN/TC 256/WG 43, Ground based services
CEN/TC 256/WG 44, Persons of Reduced Mobility (PRM)
CEN/TC 256/WG 48, Rolling Stock Maintenance
CEN/TC 256/WG 51, Advisory Group Labour Health and Safety
CEN/TC 256/WG 6, Aerodynamics
CEN/TC 256/WG 7, Ride comfort
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Järnvägsteknik (45) Järnvägar (14.540) Material och komponenter för järnvägsteknik (45.040) Rullande material (45.060) Räls och rälsdelar (45.080)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Varför ska man delta i SIS/TK 254

Gå in och läs projektbladet för SIS/TK 254 där vi berättar om fördelarna med att vara med i kommittén

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Martin Elofsson
Projektledare
martin.elofsson@sis.se

Jennifer Arleheim
Projektassistent
jennifer.arleheim@sis.se