Standardutveckling · SIS/TK 626

Mätning av sociala och miljömässiga effekter

Syftet med kommittén är att främja en gemensam förståelse kring hur insatser och finansieringar leder till önskade sociala och miljömässiga positiva resultat. Kommitténs långsiktiga mål är därför att standardisera terminologi, principer, metoder och processer för bedömning och beräkning samt rapportering av effektmätning.

Syftet med kommittén är att samla svenska aktörer från olika intressentkategorier som har ett behov av att få ett gemensamt och harmoniserat språk, principer, metoder/processer för kvantitativ och kvalitativ bedömning samt rapportering av effektmätning från olika typer av insatser och finansieringsaktiviteter ämnade att förbättra prioriterade samhällsproblem.

Aktörer som berörs av effektmätning kan tex vara idéburna, offentliga och kommersiella organisationer, offentliga förvaltningar och olika typer av investerare/finansiärer men även rådgivare och akademin. 

Nyttan med standarderna som kommittén avser utveckla är en förenkling och tydliggörande av organisationers mätning och bedömning av effekter och nyttor kopplade till specifika insatser och/eller riktad finansiering. Standardiserad effektmätning är viktigt för att öka den sektorsövergripande enhetligheten i kommunikationen, kvaliteten på utvärderingar av effektrealisering och för en mer relevant rapporteringskultur.

 

Mer information om kommitténs arbete:

Verksamhetsplan Verksamhetsplan
Utgivet 2 standarder
Organisation 2 arbetsgrupper
SIS/TK 626/AG 01, Terminologi och processer
SIS/TK 626/AG 02, Vägledningar
Deltagare 27 företag och organisationer
Allies In Business & Brands Ops HB, Stockholm
Changeability AB, Lund
Effektfullt, Stockholm
Folkbildningsrådet, Stockholm
Föreningen Inkludera, Stockholm
Giva Sverige, Stockholm
Humana AB, Stockholm
Ideella föreningen Skyddsvärnet, Stockholm
Kommuninvest i Sverige AB, Örebro
Konsortiet VU ekonomisk förening, Göteborg
Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Stockholm
Malmö Universitet, Malmö
MedMod AB, Solna
Postkodstiftelsen, Stockholm
Project Design Grix AB, Lidingö
Ramboll Management Consulting AB, Stockholm
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner, Linköping
RISE Research Institutes of Sweden AB, Göteborg
Rädda Barnens Riksförbund, Bromma
Serus AB, Linköping
Skoopi De Arbetsintegrerade Sociala Företagens Intresseorganisation, Stockholm
Stiftelsen Fryshuset, Stockholm
Stockholms stad Arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholm
Svenska Postkodföreningen, Stockholm
The Swedish National Advisory Board for Impact Investing, Täby
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Stockholm
Örebro kommun, Örebro
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Lanseringsseminarium Effektmätning

Ett seminarium om två nya standarder (SS29001 och SS29000) som publicerats i ämnet mätning av sociala och miljömässiga effekter.

Talare:
Aina Rundgren, Ramboll,
Erik Jannesson, Skandias Idéer för Livet,
Emelie Joachimsson, Effektfullt,
Lovisa Vildö, RISE
Elisabet Spross & Jimmy Yoler, SIS

Paneldeltagare:
Anna Kringberg, Fryshuset
Kenneth Eliasson, Ekonomistyrningsrådet
Jenny Carenco, Swedish NAB
Björn Bergstrand, Kommuninvest

Presentationer SIS lanseringsseminarium Effektmätning.pdf

Tidplan för utveckling av SS29003 & SS29004

Se tilltänkt tidplan för utveckling av två nya vägledningsstandarder inom kommittén;

  • SS29003 Mätning av sociala och miljömässiga effekter - Vägledning för estimering av orsakssamband, och
  • SS29004 Mätning av sociala och miljömässiga effekter - Vägledning för förändringsteori

Tidplan SS 29003_SS 29004_27 maj.docx

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Jimmy Yoler
Projektledare
0707552387
jimmy.yoler@sis.se

John Andersson
Projektkoordinator
john.andersson@sis.se

Aina Rundgren
Ordförande
Ramboll Management Consulting AB