Standardutveckling · SIS/TK 623

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald är avgörande för stabila ekosystem. Utan mångfalden kommer många av resurserna vi använder i vår vardag att försvinna. För att möjliggöra effektivt arbete för biologisk mångfald är en gemensam förståelse och uppfattning av området a och o, och arbetet behöver göras på internationell nivå. Internationella standarder kommer spela en viktig roll framöver - SIS/TK 623 Biologisk mångfald arbetar med just detta. 

Under de senare åren har medvetenheten om frågor kopplade till biologisk mångfald ökat och ämnet har fått mer uppmärksamhet inom politiken, i media och inom näringslivet. Inom ISO har det startats en kommitté med syfte att utveckla omfattande och globala standarder för biologisk mångfald.

I ISO-standarder vill man arbeta mot utvecklingen av en tydlig, global och konsekvent förståelse av biologisk mångfald. Frågor om hur det ska definieras och mätas inom specifika biotoper kommer att diskuteras. Initiativet är sektor- och branschöverskridande och riktar sig till samtliga relevanta intressenter, inklusive offentlig sektor, näringsliv och intressentorganisationer. Fördelen med att arbeta på global arena med biologisk mångfald är att vi möjliggör gemensam förståelse och metodik för dessa frågor som hittills begränsats till diverse nationella arbetssätt.

Arbetet är för närvarande indelat i en arbetsgrupp (WG) och tre Ad Hoc Grupper (AHG) inom ISO: 

  • WG 1: Terminology
  • AHG 2: Measurement, data, monitoring and assessment
  • AHG 3: Restoration, conservation and protection
  • AHG 4: Organisations, strategies and sustainable use

Observera att test- och mätmetoder för kvalitet på vatten, luft, mark och den marina miljön är exkluderad.

I ISO-kommittén deltar 54 länder från alla världsdelar.

Vill ni vara med och påverka? Välkomna att gå med i SIS/TK 623!
Kontakta gärna projektledningen: Laura Linnala eller Anette Lindor Norén. 

Mer information om kommitténs arbete:

Deltagare 20 företag och organisationer
AFRY AB, Solna
Calluna AB, LINKÖPING
Ekologigruppen Ekoplan AB, STOCKHOLM
Forshaga kommun, Forshaga
IVL Svenska Miljöinstitutet AB, STOCKHOLM
Jakobi Sustainability AB, GÖTEBORG
Livfulla Trädgårdar AB, SALTSJÖ-BOO
Naturcentrum AB, STENUNGSUND
Ramboll Sweden AB, STOCKHOLM
RISE Research Institutes of Sweden AB, KISTA
stiftelsen skogssällskapet, Stockholm
Stora Enso Skog AB, FALUN
Sveaskog Förvaltnings AB, STOCKHOLM
Sweco Sverige AB, Fagersta
SveMin AB, STOCKHOLM
Svenska Kraftnät, SUNDBYBERG
Sveriges allmänningsskogars förbund, Enviken
Södra Skogsägarna Ekonomisk förening, Växjö
Trafikverket, Borlänge
Örnborg Kyrkander Biologi & Miljö AB, FALKÖPING
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 1 internationella kommittéer
ISO/TC 331, Biodiversity
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kalender

2021
december
mån
6
Avstämningsmöte
15:30 - 16:30

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Laura Linnala
Projektledare
laura.linnala@sis.se

Niclas Widell
Projektledare
niclas.widell@sis.se

Anette Lindor Norén
Projektassistent
anette.noren@sis.se