Nyhet · 2021-05-20

Deltagarintervju: Hans Wigart, Byggbasen Sverige AB

Projektledningen för TK 618 Säkra affärer publicerar en serie av intervjuer med kommitténs deltagare. Den här gången berättar Hans Wigart, VD för Byggbasen Sverige AB, om deras engagemang i kommittén och det pågående arbetet med att ta fram en standard för leverantörsval.

Byggbasen gick med i kommittén under 2020, varför valde ni att hoppa på projektet?

Jag blev inbjuden av en av deltagarna i kommittén att medverka och redan efter första mötet förstod jag att det här är intressant för Byggbasen. Vi jobbar med prekvalificeringar av leverantörer vid upphandlingstillfället i byggbranschen och därför är den här standarden högintressant för oss. En inköpare måste kunna välja rätt leverantörer för sina upphandlingar på ett enkelt och tryggt sätt och standarden skulle göra det arbetet mycket mer effektivt. Dessutom vill vi främja företag som är seriösa och hålla borta fusk och kriminalitet inom bygg.

Vilka är dina förhoppningar om standarden SS 618000 och på vilket sätt bidrar Byggbasen i standardiseringsarbetet?

Vi hoppas att den nya standarden ska underlätta för både leverantörer och beställare att göra ett bra förberedande jobb när man påbörjar ett samarbete under en upphandling. Man vill ju att alla ska göra säkra affärer varje gång och att det här blir det nya normala sättet att jobba. Jag tror också att leverantörer som verifierat sig mot standarden och erhåller ett verifikat som bevis på att den lever upp till standardens krav kommer att få det lättare i en upphandlingssituation, framför allt på en plattform som Byggbasen.

Vi hoppas kunna bidra med erfarenhet i hur det fungerar i praktiken eftersom vi hanterar upphandlingar varje dag i byggbranschen och industrin. Samtidigt har Byggbasen ett enormt kontaktnät av beställare, inköpare och leverantörer som alla kan ha stor nytta av den nya standarden. Vi ser att man kan koppla den nya standarden till de upphandlingar som görs på Byggbasen.

Vilka utmaningar ser du i standardiseringsarbetet?

Allt standardiseringsarbete är utmanande. Att få personer att ändra sina vanor och beteende till ett gemensamt sätt att arbeta för att jobba mer effektivt är svårt för alla organisationer. Jag ser dock två huvudsakliga utmaningar, först hur man ska skapa standarden så att den är enkel att använda och samtidigt tillräckligt grundlig för att vara heltäckande. Det är en komplex fråga att bedöma om en leverantör är säker att jobba med med tanke på alla olika parametrar och behov som finns, det är precis det arbetet kommittén jobbar med. Den andra utmaningen är sen att få alla att börja använda standarden, ett viktigt led i detta är att få acceptans och stöd av de större aktörerna och branschorganisationerna för att det här ska sprida sig till alla företag i Sverige. Där tror jag att vi på kommittén har många bra nätverk och att Byggbasen kan bidra.

Hur upplever du det är att delta i TK 618?

Det är ett otroligt intressant och lärorikt forum att jobba med där aktuella frågor diskuteras och arbetas fram av kommittén och dess deltagare. Som deltagare får man insyn i vilken information som finns tillgänglig från olika myndigheter och privata aktörer och vad som planeras i framtiden. Jag har högt förtroende för att SIS och kommittén kommer får fram en bra standard och om man är intresserad av de här frågorna så kan jag verkligen rekommendera att delta.