Standardutveckling · SIS/TK 599

Kvalitetssäkring inom LSS

LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. För att utveckla kvalitet och likvärdighet inom b.la. uppföljning, kompetens, trygghet och säkerhet är det god tid att ta fram en svensk standard för LSS-verksamhet. Projektet är ett led i SIS satsning på verktyg som bidrar till att kvalitetssäkra svenska välfärdstjänster.

Kommittén konstituerades 26 augusti 2016 och arbetet är ännu i sin linda. Målet med standardiseringen är att tydliggöra kvaliteten för den enskilde, underlätta för beställare och leverantörer samt att resurserna utnyttjas på ett effektivt sätt där samhällsnyttan tydliggörs.

Standarden/standarderna kan användas till:

  • ställa krav
  • förtydliga ansvarsförhållanden
  • förtydliga beställningsunderlag
  • styra och leda organisationer som är delaktiga i processerna
  • följa upp och analysera verksamheterna
  • ge underlag för internt förbättringsarbete och utvecklingsarbete. 

 Ett värdefullt arbete

I kommittén samlas expertkunskap genom företrädare från brukare, utförare av tjänster, beställare, intresseorganisationer samt övriga i branschen. Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standardernas krav och hur man resonerar kring dessa, vilket underlättar vid diskussion med olika parter inom branschen. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 1 standarder
SS 877001, Kvalitetssäkring inom LSS - bostad med särskild service för vuxna
Deltagare 19 företag och organisationer
Aleris Omsorg AB, Stockholm
Attendo Sverige AB, Danderyd
Autism- & Aspergerförbundet, Stockholm
Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsförvaltningen, Eskilstuna
Funktionsrätt Sverige, Sundbyberg
Föreningen Betaniahemmet, Askim
Föreningen Solåkrabyn, Järna
Humana Omsorg AB, Saltsjö-Boo
Lansen Omsorg AB, Vimmerby
Nytida AB, Solna
Olivia Omsorg AB, Stockholm
Riksförbundet f barn unga & vuxna m utvecklingsstörning, Stockholm
Stiftelsen Stora Sköndal, Sköndal
Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm
Sveriges Tandhygienistförening, Stockholm
Synskadades Riksförbund, The Swedish Association of the Visually Impaired, Enskede
Tyresö kommun, Tyresö
Valdemarsviks kommun, Valdemarsvik
Örebro kommun, Örebro
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Kvalitet Hälso- och sjukvård


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Alexandra Antoni

Alexandra Antoni
Projektledare
08-55552092
alexandra.antoni@sis.se

Anna Sjögren

Anna Sjögren
Projektledare
08-55552087
anna.sjogren@sis.se

Jenny Vesterberg

Jenny Vesterberg
Projektassistent
08-55552108
jenny.vesterberg@sis.se