Standardutveckling · ISO/TC 1

Screw threads

LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. För att utveckla kvalitet och likvärdighet inom b.la. uppföljning, kompetens, trygghet och säkerhet är det god tid att ta fram en svensk standard för LSS-verksamhet. Projektet är ett led i SIS satsning på verktyg som bidrar till att kvalitetssäkra svenska välfärdstjänster.

Kommittén konstituerades 26 augusti 2016 och arbetet är ännu i sin linda. Målet med standardiseringen är att tydliggöra kvaliteten för den enskilde, underlätta för beställare och leverantörer samt att resurserna utnyttjas på ett effektivt sätt där samhällsnyttan tydliggörs.

Standarden/standarderna kan användas till:

  • ställa krav
  • förtydliga ansvarsförhållanden
  • förtydliga beställningsunderlag
  • styra och leda organisationer som är delaktiga i processerna
  • följa upp och analysera verksamheterna
  • ge underlag för internt förbättringsarbete och utvecklingsarbete. 

 Ett värdefullt arbete

I kommittén samlas expertkunskap genom företrädare från brukare, utförare av tjänster, beställare, intresseorganisationer samt övriga i branschen. Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standardernas krav och hur man resonerar kring dessa, vilket underlättar vid diskussion med olika parter inom branschen. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen.

Mer information om kommitténs arbete:

Organisation 5 arbetsgrupper
ISO/TC 10/WG 16, 3D models: Presentation of product definition data
ISO/TC 10/WG 17, Vocabulary of terms and definitions
ISO/TC 10/WG 18, Drawing and writing instruments
ISO/TC 10/WG 19, Harmonization ISO 129 and ISO 128 series
ISO/TC 10/WG 20, Design and documentation for manufacture, assembly, disassembly and end-of-life processing
Visa fler Visa färre
Deltagare 1 företag och organisationer
SAAB AB, Linköping
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Kvalitet Hälso- och sjukvård