Nyhet · 2023-02-15

Tillfälligt stopp i tillämpning av SS 8760013

På grund av mättekniska problem är provningsmetoden SS 876 00 13:2017 Sjukvårdstextilier - Bestämning av kontakttryck hos madrasser, sängar och andra liggunderlag inte möjlig att utföra för tillfället hos RISE. SIS/TK 595 föreslår därför att upphandlande institutioner, för närvarande, inte ställer krav på att produkten skall vara testad enligt SS 876 0013. Detta för att man skall kunna uppfylla principen om likabehandling. Vi återkommer så snart provningsmetoden åter är i tjänst. SIS/TK 595 Trycksårsprevention, 13 feb 2023