Standardutveckling · SIS/TK 594

Rapportering av finansiell information med XBRL

eXtensible Business Reporting Language – XBRL – är en öppen internationell de facto-standard för elektronisk rapportering av finansiell information. XBRL 2.1 bygger på märkspråket Extensible Markup Language, XML. XBRL är främst avsett för överföring av rapporter och redovisningar, men kan även användas för information om transaktioner.

Denna kommitté bildades i början av 2015 och utvecklade på rekordtid en svensk nationell standard som pekar ut XBRL som elektroniskt överföringsformat för finansiell rapportering från företag och andra organisationer till myndigheter, för rapportering mellan myndigheter, för överföring av finansiell information från myndigheter till företag och andra organisationer samt mellan företag och andra organisationer.

Standarden publicerades i juli 2015. Sedan dess har kommittén gått ner i aktivitet men finns fortfarande kvar för att kunna aktiveras ifall behov av revidering eller något liknande uppkommer.

Mer information om kommitténs arbete:

Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Informationsteknik, kontorsutrustning IT-tillämpningar IT- tillämpningar inom finansiella system