Standardutveckling · SIS/TK 590

E-handel

I EU-direktivet 2014/55/EU om elektronisk fakturering vid offentlig upphandling beslutade kommissionen om en Europastandard för en semantisk datamodell för elektronisk fakturering som det ska hänvisas till när offentliga myndigheter börjar kräva elektroniska fakturor vid alla sina upphandlingar. Uppdraget att ta fram den semantiska datamodellen gavs till CEN som upprättade CEN/TC 434 för detta ändamål. SIS/TK 590 är den svenska spegelkommittén till denna kommitté. E-fakturastandarden är nu framtagen och den svenska lagstiftningen har anpassats. SIS/TK 590 speglar även CEN/TC 440 där fokus ligger på e-inköp standarder.

Utöver att ta fram Europastandarden för e-faktura ingick det även i uppdraget från kommissionen att kvalificera vilka syntax som uppfyller normen och andra givna formatkrav. Alla de format som kvalificerar sig måste sedan stödjas av de offentliga myndigheterna. Senast den 27 november 2018 måste alla medlemsstater i EU anta, offentliggöra och tillämpa de lagar och andra författningar som krävs för att stödja direktivet.

Utöver Europastandarden och en lista över syntaxer togs även stödjande dokumentation fram i form av: syntaxbindningar av godkända format mot standarden, riktlinjer kring överföring, metodik för utökningar av standarden, provningsmetodik och testresultat. Resultatet av arbetet i dessa kommittéer får stor inverkan på offentlig sektor och deras leverantörer, och utgör ett stort steg mot kommissionens vision om att elektronisk faktura är den dominerande fakturaformen år 2020.

Upphandlande myndigheter och enheter i Sverige ska från och med den 1 april 2019 få fakturor skickade till sig elektroniskt.

Kort film om e-faktura standarden

Se filmen för att lyssna på ordföranden i SIS/TK 590 som berättar om nya e-faktura standarden.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 9 standarder
EN 16931-3-5, Elektronisk fakturering - Del 3-5:
CEN/TR 17011, Roadmap for implementation of Business Interoperability Specifications from CEN/PC 440
CEN/TS 17013, E-Notification Business Interoperability Specifications
CEN/TS 17016, E-Ordering Business Interoperability Specifications
CEN/TS 17017, E-Fulfilment Business Interoperability Specifications
CEN/TS 17014, E-Tendering Business Interoperability Specifications
CEN/TS 17012, E-Procurement Business Term Vocabulary
CEN/TR 17013-101, Electronic public procurement - Business interoperability interfaces (BII), e-Notification - Part 101: Overview
EN 16931-1/A, EN 16931-1 Amendment proposal - ballot on grouping invoice lines by using sublines
Visa fler Visa färre
Utgivet 11 standarder
Organisation 2 arbetsgrupper
SIS/TK 590/AG 01, E-faktura
SIS/TK 590/AG 02, E-inköp
Deltagare 6 företag och organisationer
Digital Receipts AB, LUDVIKA
Myndigheten För Digital Förvaltning, SUNDSVALL
Svenska Bankföreningen, STOCKHOLM
Sveriges Kommuner & Regioner, STOCKHOLM
UNIT4 AB, SOLNA
Upphandlingsmyndigheten, SOLNA
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 16 internationella kommittéer
ISO/TC 321, Transaction assurance in E-commerce
CEN/TC 434, Electronic Invoicing
CEN/TC 434/WG 1, Core semantic data model
CEN/TC 434/WG 3, Syntax bindings
CEN/TC 434/WG 4, Guidelines at transmission level
CEN/TC 434/WG 5, Extension methodology
CEN/TC 434/WG 6, Test methodology and test results
CEN/TC 434/WG 7, Registry Services
CEN/TC 440, Electronic Public Procurement
CEN/TC 440/WG 1, Architecture
CEN/TC 440/WG 2, Terminology
CEN/TC 440/WG 3, e-Notification
CEN/TC 440/WG 4, e-Tendering
CEN/TC 440/WG 5, e-Catalogue
CEN/TC 440/WG 6, e-Ordering
CEN/TC 440/WG 7, e-Fulfilment
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Informationsteknik, kontorsutrustning (35) Kontorsutrustning (35.260)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Hanna Axelsson
Projektledare
hanna.axelsson@sis.se

Mats-Göran Rundgren
Projektassistent
mattis.rundgren@sis.se