Standardutveckling · SIS/TK 583

Spårväg

Att kunna färdas bekvämt, effektivt, miljövänligt, tillgängligt och säkert är en ständigt aktuell fråga i urbana miljöer. EU-kommissionen har genom sitt mandat M/486 "Mandate for programming and standardisation addressed to the European standardization bodies in the field of urban rail" gett de europeiska standardiseringsorganisationerna i uppdrag att arbeta fram standarder inom urban rail. SIS Tekniska kommitté 583 Spårväg bildades 2013 och har ett nära samarbete med SIS/TK 254 Järnvägar.

Mer information om kommitténs arbete:

Läs mer om Spårväg
Aktuella remisser att kommentera
Deltagare 3 företag och organisationer
Göteborgs Spårvägar AB, Göteborg
Norrköpings kommun Tekniska kontoret, Norrköping
Sweco Rail AB, Fagersta
Internationellt deltagande 2 internationella kommittéer
CEN/TC 256/SC 3/WG 37, Driver’s cab
CEN/TC 256/WG 3, Acoustics
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Arbetet inom kommittén

Ämnesområden

Rullande material (45.060)