Logga in

Standardutveckling · SIS/TK 579

Facility Management

Facilities Management, FM, är en snabbt växande bransch, inte minst på den globala arenan. Befintliga FM-företag växer över lands- och regionsgränser och helt nya företag äntrar marknaden. Dessutom breddas branschens ämnesomfång; fastighetstjänster, arbetsplatstjänster, produktionstjänster, back office-tjänster och IT-tjänster ingår alla i dagens definition av Facilities Management. Inom CEN har man utvecklat europeisk standard inom området; EN 15221. ISOs medlemsländer har beslutat att påbörja ett arbete med att utveckla en serie globala standarder, ISO-standarder, inom området Facilities Management. De befintliga europeiska standarderna kommer att utgöra bas för ISO-arbetet. Den planerade revideringen av de europeiska standarderna kommer att avvakta ISO-arbetet.

ISO-kommittén, ISO/TC 267, är konstituerad sedan november 2012.

Arbetet i TK 579 syftar till att göra Sveriges röst väl hörd i de internationella diskussionerna och på så sätt vara med att skapa globala standarder som passar svenska intressen väl.

Initialt syftar ISO-arbetet till en global ensning av fackterminologi samt samsyn kring sourcingprocessen. 

Ytterst syftar arbetet till att förbilliga FM-branschens transaktionskostnader samt att tydliggöra och i monetära termer mäta de värden som modern FM skapar. 

ISO, och följaktligen TK 579 har inledningsvis arbetat med att skapa två standarder baserade på europeiska standarder i EN 15221-serien; 

1. Facktermer och definitioner. 

2. Guide för att upprätta kontrakt 

Man har dessutom arbetat med en ledningssystemstandard för FM, ISO 41001, Facility management - Krav på ledningssytem, och tillämpningsvägledning.

Mer information om kommitténs arbete:

Kommentera aktuella remisser Här kan Du kommentera
Arbetar nu med 10 standarder
ISO 41015, Facility management - Influencing behaviours for improved facility outcomes and user experience XX
ISO 41014, Facility Management - Development of Facility Management Strategy
CEN ISO/IEC TR 17021-11, Bedömning av överensstämmelse - Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem - Del 11: Kompetenskrav för revision och certifiering av ledningssystem för Facility Management
CEN ISO/TR 41013, Facility management - Omfattning, nyckelbegrepp och fördelar
EN 15221-7, Facility Management - Del 7: Vägledning för benchmarking av prestanda
EN 15221-6, Facility Management - Del 6: Mätning av area och volym inom Facility Management
EN 15221-5, Facility Management - Del 5: Vägledning för processer inom Facility Management
EN 15221-4, Facility Management - Del 4: Taxonomi, klassificering och strukturer för Facility Management
EN 15221-3, Facility Management - Del 3: Vägledning för kvalitet i Facility Management
ISO/IEC TS 17021-11, Bedömning av överensstämmelse - Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem - Del 11: Kompetenskrav för revision och certifiering av ledningssystem för Facility Management
Visa fler Visa färre
Deltagare 5 företag och organisationer
Almega AB, Stockholm
IFMA Sverige, Stockholm
ISS Facility Services AB, Stockholm
SIS Swedish Standards Institute, Stockholm
Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 11 internationella kommittéer
ISO/TC 267, Facility management
ISO/TC 267/WG 3, Management System Standards
CEN/TC 348, Facility management
CEN/TC 348/WG 1, Facility management - Terms and Definitions
CEN/TC 348/WG 2, Facility Management Agreements
CEN/TC 348/WG 3, Quality in Facility Management
CEN/TC 348/WG 4, Taxonomy of Facility Management
CEN/TC 348/WG 5, Processes in Facility Management
CEN/TC 348/WG 6, Space measurement in Facility Management
CEN/TC 348/WG 7, Guide to Benchmark for Facility Management
CEN/TC 348/WG 8, Functions, Roles, Responsibilities and Competencies of the Facility Manager
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Sociologi, service, företagsorganisation och -ledning och administration Ledningssystem Kvalitet Miljö- och hälsoskydd, säkerhet Anläggningsarbete


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

www.sis.se/NTC

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Lars Bonnevier

Lars Bonnevier
Projektledare
08-55552041
lars.bonnevier@sis.se

Maria Andersson

Maria Andersson
Projektassistent
08-55552175
maria.andersson@sis.se