Standardutveckling · SIS/TK 548

Bakgavellyftar för vägfordon

I Sverige finns det tusentals lastbilar, bussar och andra fordon med bakgavellyftar. Lyftarna är ibland inblandade i olyckor och kommittén vill genom sitt arbete minska antalet olyckor som beror på förutsägbara risker. Detta för att bidra till att utforma regler och standarder som är tydliga och reflekterar en säker användning.

Vad det gäller rullstolslyftar så handlar arbetet i SIS/TK 548 – Bakgavellyftar för vägfordon inte bara om bakgavelmonterade lyftar utan alla sorters rullstolslyftar för fordonsmontage.

För att minska antalet olyckor har man inom den europeiska standardiseringen utvecklat en standard i två delar gällande bakgavellyftar; del 1 om Bakgavellyftar för gods och del 2 om Bakgavellyftar för passagerare. Dessa är publicerade av SIS som SS-EN 1756-1och SS-EN 1756-2. Sverige leder den europeiska arbetsgrupp som utvecklar och förvaltar dessa två dokument.

Våren 2018 tog den svenska kommittén initiativet till att revidera EN 1756-1. Revideringen pågår nu, så den som vill påverka hur nästa utgåva av standarden ser ut bör höra av sig snarast.

Mer information om kommitténs arbete:

Deltagare 5 företag och organisationer
BraunAbility Europe AB, Stenkullen
Fors Industrier AB FIAB, Bispgården
Nordic Vehicle Conversion, Backaryd
Tele-Radio i Lysekil AB, Askim
Z-Lyften Produktion AB, Katrineholm
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 1 internationella kommittéer
CEN/TC 98/WG 4, Tail lifts
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Påverka nationellt och internationellt
Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Maskinsäkerhet Lyftplattformar Utrustning för materialhantering Lyftdon Allmänt