Standardutveckling · SIS/TK 543

Dokumentbevarande

Kan man egentligen vara säker på att dokument på papper kommer att bevaras över tiden? Är papperet man skriver ut på beständigt, kommer trycket att finnas kvar, är lådan som dokumenten läggs i beständig, utgör lokalen där lådan förvaras en bra miljö? Kan dokument utbytas mellan och utnyttjas av olika system, för olika sorters informationsutbyte? Kan dokument som sparas bevaras över tiden, kan de senare återsökas och kan informationen då tolkas? Finnas det fastställda regler och principer för hur man hanterar och sparar dokument, både elektroniskt och på papper? Denna kommitté arbetar för att säkerställa just detta.

Tillförlitlig dokumentation är till stöd för rättssamhället, underlättar bevisföring och hindrar förvanskning av fakta. Även forskningen är beroende av tillförlitlig dokumentation, både aktuell och arkiverad.

Många aktörer har nytta av standarder som rör alla delar av processen att skapa, identifiera, söka och bevara information och dokument oavsett media. Företag, organisationer, arkiv, bibliotek, rättighets­organisationer och museer berörs, liksom alla som beslutar om och skapar system för dokument- och ärendehantering.

Film, foto, text och inspelningar med standardiserade koder gör identifiering och administration av dokument samt hantering av rättigheter enklare.

Standardiserade kataloguppgifter samt söksystem och format underlättar informationsutbyte. Standard för statistik och prestationsindikatorer underlättar beskrivning och bedömning av biblioteksverksamhet.

Det ska finnas fastställda regler och principer för hur man hanterar och arkiverar dokument på papper och hur man hanterar och konserverar film. Standarder för skrivmedel, förvaringsmiljö och förvaringsmetoder säkerställer långtidsförvaring av olika informationsbärare såsom böcker, papper och diskar.

Standardiserade dataformat för foto och bildlagring är en förutsättning för kontrollerad överföring av oförvanskad information mellan system.

Påverka nationellt och internationellt

Den nationella tekniska kommittén Dokumentbevarande, SIS/TK 543, bevakar och deltar i följande internationella kommittéer;

  • ISO/TC 46, Information and documentation
  • ISO/IEC JTC 1/SC 34, Document Description and Processing Languages
  • CEN/TC 457, Digital preservation of cinematographic works

Kommittén utarbetar även nationella standarder, till exempel för bokbindning, då det finns särskilda behov i Sverige eller om man inte har resurser att driva arbetet internationellt.

Ett värdefullt arbete

I kommittén samlas expertkunskap genom representanter från företag, organisationer, bibliotek och myndigheter eller övriga i branschen. Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standardernas krav och hur man resonerar kring dessa, vilket underlättar vid diskussion med olika parter inom området. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtida standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen.

Vill du vara med i kommittén?

Du är välkommen att delta i SIS tekniska kommitté för Dokumentbevarande, SIS/TK 543. Kanske att du idag jobbar med sådana frågor eller med övrigt inom området.

För den som vill påverka en internationell standard finns det inget som är så effektivt som att aktivt delta i arbetet. Man kan även engagera sig i kommittén och enbart delta nationellt.

Om du är intresserad av att delta, kan du kontakta oss så berättar vi mer om arbetet. Läs mer om kommittéarbete inom SIS här.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 25 standarder
ISO/IEC 30114-2, Information technology - Extensions of Office Open XML - Part 2: Character Repertoire Checking
ISO 19580, Information and documentation - International archives statistics
ISO/TR 19814, Information and documentation - Holdings management for archive and library holdings
ISO 690, Information and documentation - Guidelines for bibliographic references and citations to information resources
ISO 999, Information and documentation - Guidelines for the content, organization and presentation of indexes
ISO/IEC 29500-2, Document description and processing languages - Office Open XML file formats - Part 2: Open packaging conventions
ISO/IEC 23078, Specification of DRM technology for e-book content in EPUB fo
ISO PRF 23404, Information och dokumentation - Papper, papp och kartong för bevarande - Mätning av påverkan på pappersbaserad cellulosa
ISO 23527, Information and documentation - Research activity identifier information technology - Learning, education, training and research (RAiD)
ISO/IEC 19757-3, Information technology — Document Schema Definition Languages (DSDL) — Part 3: Rule-based validation using Schematron
ISO 3297.2, Information and documentation - International standard serial number (ISSN)
ISO 24083, Information and documentation - International archives statistics
ISO 24138, Information and documentation - International Standard Content Code (ISCC)
ISO 24143, Information and documentation - Information Governance - Concept and principles
ISO/IEC 19757-7, Information technology - Document Schema Definition Languages (DSDL) - Part 7: Character Repertoire Description Language (CREPDL)
ISO 24228, Information and documentation - Romanization of Cantonese
ISO 24229, Information and documentation - Codes for script conversion systems
ISO/IEC 23761, Digital Publishing — EPUB Accessibility — Conformance and discoverability Requirements for EPUB Publications
ISO 18626, Information and documentation - Interlibrary Loan Transactions
ISO/IEC TS 23078-1, Information Technology — Specification of DRM technology for digital publications — Part 1: Overview of copyright protection technologies in use in the publishing industry
ISO/IEC TS 23078-2, Information Technology — Specification of DRM technology for digital publications— Part 2: User key-based protection
ISO/TR 22943, Principles of identification
ISO 233-3, Information and documentation — Transliteration of Arabic characters into Latin characters — Part 3: Persian language — Simplified transliteration
ISO/IEC 23078-3, Specification of DRM technology for digital publications — Part 3: Device key-based protection
ISO 5266, Information and documentation — Romanization of Cantonese
Visa fler Visa färre
Utgivet 27 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 5 företag och organisationer
Ifpi Svenska Gruppen, Stockholm
Kungliga biblioteket, Stockholm
Riksarkivet, Stockholm
RISE AB, Borås
Stiftelsen Svenska Filminstitutet, Stockholm
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 8 internationella kommittéer
ISO/IEC JTC 1/SC 34, Document description and processing languages
ISO/TC 46, Information and documentation
ISO/TC 46/SC 10, Requirements for document storage and conditions for preservation
ISO/TC 46/SC 4, Technical interoperability
ISO/TC 46/SC 8, Quality - Statistics and performance evaluation
ISO/TC 46/SC 9, Identification and description
ISO/TC 46/WG 13, Information Governance
CEN/TC 457, Digital preservation of cinematographic works
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Informationsteknik, kontorsutrustning (35) Informationsteknik Allmänt (35.020) IT-tillämpningar (35.240) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70) IT- tillämpningar inom övriga områden (35.240.99)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kalender
2020
september
ons
9
TK-möte : möte tillsammans med TK546 LVI - Ny kommitté bildas genom sammanslagning av TK543 & TK546
09:00 - 12:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Petra Fogelberg
Projektledare
petra.fogelberg@sis.se

Andrea da Rocha Lins
Projektassistent
andrea.lins@sis.se