Standardutveckling · SIS/TK 543

Dokumentbevarande

Kan man egentligen vara säker på att dokument på papper kommer att bevaras över tiden? Är papperet man skriver ut på beständigt, kommer trycket att finnas kvar, är lådan som dokumenten läggs i beständig, utgör lokalen där lådan förvaras en bra miljö? Kan dokument utbytas mellan och utnyttjas av olika system, för olika sorters informationsutbyte? Kan dokument som sparas bevaras över tiden, kan de senare återsökas och kan informationen då tolkas? Finnas det fastställda regler och principer för hur man hanterar och sparar dokument, både elektroniskt och på papper? Denna kommitté arbetar för att säkerställa just detta.

Tillförlitlig dokumentation är till stöd för rättssamhället, underlättar bevisföring och hindrar förvanskning av fakta. Även forskningen är beroende av tillförlitlig dokumentation, både aktuell och arkiverad.

Många aktörer har nytta av standarder som rör alla delar av processen att skapa, identifiera, söka och bevara information och dokument oavsett media. Företag, organisationer, arkiv, bibliotek, rättighets­organisationer och museer berörs, liksom alla som beslutar om och skapar system för dokument- och ärendehantering.

Film, foto, text och inspelningar med standardiserade koder gör identifiering och administration av dokument samt hantering av rättigheter enklare.

Standardiserade kataloguppgifter samt söksystem och format underlättar informationsutbyte. Standard för statistik och prestationsindikatorer underlättar beskrivning och bedömning av biblioteksverksamhet.

Det ska finnas fastställda regler och principer för hur man hanterar och arkiverar dokument på papper och hur man hanterar och konserverar film. Standarder för skrivmedel, förvaringsmiljö och förvaringsmetoder säkerställer långtidsförvaring av olika informationsbärare såsom böcker, papper och diskar.

Standardiserade dataformat för foto och bildlagring är en förutsättning för kontrollerad överföring av oförvanskad information mellan system.

Påverka nationellt och internationellt

Den nationella tekniska kommittén Dokumentbevarande, SIS/TK 543, bevakar och deltar i följande internationella kommittéer;

  • ISO/TC 46, Information and documentation
  • ISO/IEC JTC 1/SC 34, Document Description and Processing Languages
  • CEN/TC 457, Digital preservation of cinematographic works

Kommittén utarbetar även nationella standarder, till exempel för bokbindning, då det finns särskilda behov i Sverige eller om man inte har resurser att driva arbetet internationellt.

Ett värdefullt arbete

I kommittén samlas expertkunskap genom representanter från företag, organisationer, bibliotek och myndigheter eller övriga i branschen. Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standardernas krav och hur man resonerar kring dessa, vilket underlättar vid diskussion med olika parter inom området. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtida standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen.

Vill du vara med i kommittén?

Du är välkommen att delta i SIS tekniska kommitté för Dokumentbevarande, SIS/TK 543. Kanske att du idag jobbar med sådana frågor eller med övrigt inom området.

För den som vill påverka en internationell standard finns det inget som är så effektivt som att aktivt delta i arbetet. Man kan även engagera sig i kommittén och enbart delta nationellt.

Om du är intresserad av att delta, kan du kontakta oss så berättar vi mer om arbetet. Läs mer om kommittéarbete inom SIS här.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 25 standarder
ISO 24229, Information and documentation - Codes for script conversion systems
ISO 24228, Information and documentation - Romanization of Cantonese
ISO/IEC 19757-7, Information technology - Document Schema Definition Languages (DSDL) - Part 7: Character Repertoire Description Language (CREPDL)
ISO 24143, Information and documentation - Information Governance - Concept and principles
ISO 24138, Information and documentation - International Standard Content Code (ISCC)
ISO 24083, Information and documentation - International archives statistics
ISO 3297, Information and documentation - International standard serial number (ISSN)
ISO/IEC 19757-3, Information Technology - Document Schema Definition Languages (DSDL) - Part 3: Rule-based validation - Schematron
ISO 23761, Information technology - Digital Publishing - EPUB Accessibility: Conformance and Discovery Requirements for EPUB Publications
ISO 23527, Information and documentation - Research activity identifier information technology - Learning, education, training and research (RAiD)
ISO 23404, Information and documentation - Papers and boards used for the conservation - Measurement of the impact of conservation materials on paper cellulose
ISO/IEC 23078, Specification of DRM technology for e-book content in EPUB fo
ISO/IEC TS 22424-2, Information technology - Digital publishing - EPUB3 Preservation - Part 2: Metadata requirements
ISO/IEC TS 22424-1, Information technology - Digital publishing - EPUB3 Preservation - Part 1: Principles
ISO/IEC 29500-2, Information technology - Document description and processing languages - Office Open XML File Formats - Part 2: Open packaging conventions
ISO 999, Information and documentation - Guidelines for the content, organization and presentation of indexes
ISO 690, Information and documentation - Guidelines for bibliographic references and citations to information resources
ISO 22038, Information and documentation - Description and presentation of rights information
ISO 15836-2, Information och dokumentation - Grundläggande metadataelement i Dublin Core - Del 2: DCMI Properties and classes
ISO 21246, Information and documentation -- Key indicators for museums
ISO 21110, Information and documentation - Emergency preparedness and response
ISO 20674-1, Information and documentation -- Transliteration of scripts in use in Thailand -- Part 1: Transliteration of Akson-Thai-Noi
ISO/TR 19814, Information and documentation - Holdings management for archive and library holdings
ISO 19580, Information and documentation - International archives statistics
ISO/IEC 30114-2, Information technology - Extensions of Office Open XML - Part 2: Character Repertoire Checking
Visa fler Visa färre
Utgivet 26 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 4 företag och organisationer
Ifpi Svenska Gruppen, Stockholm
Kungliga biblioteket, Stockholm
Riksarkivet, Stockholm
Stiftelsen Svenska Filminstitutet, Stockholm
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 7 internationella kommittéer
ISO/IEC JTC 1/SC 34, Document Description and Processing Languages
ISO/TC 46, Information and documentation
ISO/TC 46/SC 10, Requirements for document storage and conditions for preservation
ISO/TC 46/SC 4, Technical interoperability
ISO/TC 46/SC 8, Quality - Statistics and performance
ISO/TC 46/SC 9, Identification and description
CEN/TC 457, Digital preservation of cinematographic works
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Informationsteknik, kontorsutrustning Informationsteknik Allmänt IT-tillämpningar IT-tillämpningar Allmänt IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet IT- tillämpningar inom vetenskap IT- tillämpningar inom övriga områden