Standardutveckling · SIS/TK 538

Skoglig information

Det ska bli enklare att samla in och hantera data om stående skog, samtidigt som kvaliteten på informationen säkras. Genom att utarbeta en standard om skoglig information kan man enas om termer, begrepp och format så att det blir lättare att utbyta och hantera skoglig information och så att behovet av datakonvertering minskar. Dessutom kommer standarden att underlätta och kvalitetssäkra förvaltning av skoglig information.

Syftet med arbetet är att standardisering av skoglig information ska underlätta informationsutbyte mellan svenska organisationer och därmed öka effektivitet och konkurrenskraft.

Den tekniska kommittén om skoglig information startades i början av 2010 på initiativ av svenska intressenter inom skogsbruket. Kommittén arbetar i första hand nationellt för att tillgodose intressen i Sverige. Kommitténs mål är att system som hanterar digital information om stående skog ska kunna kommunicera med varandra med automatik och utan förlust av information. När skogsägare och andra företag utbyter information om skogar inför virkesköp, fastighetsaffärer, markbyten eller andra liknade sammanhang finns ett stort behov av att enkelt kunna utbyta information mellan olika organisationer och planeringssystem.

Mer information om kommitténs arbete:

Organisation 4 arbetsgrupper
SIS/TK 538/AG 01, Schemautveckling
SIS/TK 538/AG 02, Redaktionsgrupp
SIS/TK 538/AG 03, Test
SIS/TK 538/AG 04, Implementering
Visa fler Visa färre
Deltagare 2 företag och organisationer
,
Skogforsk - Stiftelsen skogsbrukets forskningsinstitut, Uppsala
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Naturvetenskap och tillämpad vetenskap (07) Astronomi, geodesi, geografi (07.040) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) Trä, sågtimmer och sågat virke (79.040)