Standardutveckling · SIS/TK 516

Nanoteknik

Nanopartiklar är väldigt små och kan med sin litenhet ha många användningsområden. De används för att ge material nya egenskaper som man tidigare trodde det inte kunde ha. Kommittén arbetar fram standarder för bland annat bedöma hälsoeffekter av nanopartiklar, beskriva egenskaper och definiera vad som är nanopartikel.

Kommittén för nanoteknik är med och aktivt påverkar innehåll och riktlinjer för framtida standarder, både globalt och nationellt. Med de särskilda egenskaper som nanomaterial har ges möjlighet till förbättrade materialegenskaper och nya tillämpningsområden. Syftet med standarder för nanoteknik är att skänka trygghet och trovärdighet till att nanoteknik inte orsakar nya larm av miljörisker eller farliga arbetsplatser.

Standardena gäller hälsa och säkerhet vid tillverkning och användning av nanopartiklar men också att beskriva och mäta partiklar.

Mer information om kommitténs arbete:

Utgivet 66 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 6 arbetsgrupper
SIS/TK 516/AG 01, Terminologi och nomenklatur
SIS/TK 516/AG 02, Mätteknik och karaktärisering
SIS/TK 516/AG 03, Miljö, hälsa och säkerhet
SIS/TK 516/AG 04, Materialspecifikationer
SIS/TK 516/AG 05, Produkter och applikationer
SIS/TK 516/AG 06, Grafen
Visa fler Visa färre
Deltagare 14 företag och organisationer
2D fab AB, Sundsvall
Bright Day Graphene AB, Bromma
Glenntex AB, Göteborg
IF Metall, Stockholm
Landsorganisationen i Sverige LO, Stockholm
Lunds universitet, Lund
Nouryon Pulp and Performance Chemicals AB, Sundsvall
Nouryon Pulp and Performance Chemicals AB, Malmö
RISE Research Institutes of Sweden AB, Borås
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Scania CV AB, Södertälje
Stiftelsen Chalmers Industriteknik, Göteborg
Stora Enso Pulp And Paper Asia AB, Falun
Tenutec AB, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 23 internationella kommittéer
ISO/TC 229, Nanotechnologies
ISO/TC 229/CAG, Chair's Advisory Group
ISO/TC 229/JWG 1, Terminology and nomenclature
ISO/TC 229/JWG 2, Measurement and characterization
ISO/TC 229/WG 3, Health, Safety and Environmental Aspects of Nanotechnologies
ISO/TC 229/WG 4, Material specifications
ISO/TC 229/WG 5, Products and Applications
CEN/TC 352, Nanotechnologies
CEN/TC 352/WG 3, Health, safety and environmental aspects
SIS/TK 516/AG 01, Terminologi och nomenklatur:

ISO/TC 229/JWG 1, Terminology and nomenclature

SIS/TK 516/AG 02, Mätteknik och karaktärisering:

CEN/TC 352/WG 1, Measurement, characterization and performance evaluation

ISO/TC 229/JWG 2, Measurement and characterization

SIS/TK 516/AG 03, Miljö, hälsa och säkerhet:

CEN/TC 352/WG 3, Health, safety and environmental aspects

ISO/TC 229/WG 3, Health, Safety and Environmental Aspects of Nanotechnologies

SIS/TK 516/AG 04, Materialspecifikationer:

ISO/TC 229/WG 4, Material specifications

SIS/TK 516/AG 05, Produkter och applikationer:

ISO/TC 229/WG 5, Products and Applications

SIS/TK 516/AG 06, Grafen:

CEN/TC 352, Nanotechnologies

CEN/TC 352/WG 1, Measurement, characterization and performance evaluation

CEN/TC 352/WG 3, Health, safety and environmental aspects

ISO/TC 229, Nanotechnologies

ISO/TC 229/JWG 1, Terminology and nomenclature

ISO/TC 229/JWG 2, Measurement and characterization

ISO/TC 229/WG 5, Products and Applications

Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du delta? Läs mer
Aktuella remisser Att kommentera

Ämnesområden

Naturvetenskap och tillämpad vetenskap (07) Nanoteknik (07.120) Fysik, kemi (07.030)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Grafen och nanocellulosa, från gapanalys till stärkt svensk konkurrenskraft med standardiseringsverktyg

För fortsatt teknikutveckling och för att nå klimatmålen blir det allt viktigare med nya avancerade material i produkter. För det krävs också nya standarder.

I projektet som finansierades av  Vinnova, arbetade man med att utveckla metoder för att implementera standardisering på nanoteknik-området. Projektet drevs gemensamt av Chalmers Industriteknik, RISE Bioekonomi och hälsa och Svenska institutet för standarder, SIS.

Läs slutrapporten i sin helhet här:
"Graphene and nanocellulose – from GAP analysis to increased competitiveness with the aid of standardization, the report"

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Jenny Fagerland
Projektledare
0704269880
jenny.fagerland@sis.se

Ghenwa Naffouje
Projektkoordinator
ghenwa.naffouje@sis.se

Johan Ek Weis
Ordförande
Stiftelsen Chalmers Industriteknik