Standardutveckling · SIS/TK 513

Bedömningstjänster i arbetslivet

Standardiserade bedömningstjänster uppfyller krav på relevans och kvalitet. De utgör därmed en bra grund och trygghet för bedömning av personers lämplighet vid t.ex. rekrytering. Bedömningsmetoder i arbetslivet är till fördel för både uppdragsgivare och kunder. Det finns två svenska standarder, SS-ISO 10667 del 1 och 2, inom området och de publicerades 2011. Syftet är att de ska leda till standardiserade och internationellt överenskomna bedömningsmetoder. Just nu arbetar SIS för att få till att det startas projekt på ISO för att revidera standarderna och hoppas att dessa revideringar kommer igång under sommaren/hösten 2017. Missa inte chansen att vara med och påverka innehållet i standarderna och vara först med att veta hur nya innehållet kommer att se ut. Kontakta ansvarig SIS projektledare för mer information (namn och kontaktuppgifter finns till höger på denna sida).

SS-ISO 10667, beskriver krav och rekommendationer för procedurer och metoder som används vid bedömningar av personer för arbetsrelaterade syften. Den omfattar hela bedömningsprocessen och resultatet förväntas bli säkrare beslutsunderlag, högkvalitativa bedömningstjänster samt kostnadseffektivare och rättvisare bedömningssystem. Standarden ska också minska kostnaderna för godkännande och certifiering av test på en internationell marknad samt leda till färre felrekryteringar av personal till olika uppgifter.

Standarden omfattar hela bedömningsprocessen i samband med arbetsrelaterade bedömningar av en individ, grupp eller organisation. Den är uppdelad i två delar: del 1 för kunder som köper tjänsterna och del 2 för leverantörer av tjänsten. I båda delarna finns dessutom en bilaga (Annex A) som informerar bedömda personer om deras ansvar och rättigheter i samband med en bedömning.

Den internationella standarden publicerades i början av december 2011 och därefter på svenska i februari 2012. Experter från mer än 16 länder representerande professionella psykologer, forskningsinstitut, testföretag, rekryteringsföretag m.fl. deltog i utformningen av standarden. Den svenska kommittén, SIS/TK 513 bildades 2007 för att aktivt delta i ISO arbetet.

I kommittén samlas expertkunskap genom representanter inom branschen. Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standardernas krav och hur man resonerar kring dessa, vilket underlättar vid diskussion med olika parter inom branschen. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen.

 


Se intervjun med Stefan Tengblad, professor i HRM som berättar om fördelarna och utmaningar med att bygga ett modert hållbart HRM >> https://youtu.be/cFzjUSwSkg0

Mer information om kommitténs arbete:

Deltagare 14 företag och organisationer
Advice Executive Search ADV AB, Stockholm
Arbetsförmedlingen, Stockholm
Assessio Solutions AB, Stockholm
Cut-e Sverige AB, Stockholm
Göteborgs Stad, Göteborg
Huddinge kommun, Huddinge
Leap AB, Stockholm
Norén & Lindholm AB, Västerås
Sandahl Partners Stockholm AB, Stockholm
Skanska AB, Stockholm
Skanska Sverige AB, Stockholm
Sveriges Psykologförbund, Stockholm
Talent Q AB, Stockholm
Åklagarmyndigheten, Stockholm
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Sociologi, service, företagsorganisation och -ledning och administration (03) Tjänster för företag (03.080.20) Tjänster för konsumenter (03.080.30)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Lars Bonnevier
Projektledare
08-55552041
lars.bonnevier@sis.se