Standardutveckling · SIS/TK 504

e-Tillgänglighet

Den snabba utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknologi ställer allt högre krav på oss som konsumenter att bemästra ny teknik, oavsett vår förmåga. EU–kommissionen har lämnat i uppdrag till standardiseringsorganisationerna att utarbeta standarder för att stödja tydligare krav på tillgänglighet i upphandling. Målet är att inkludera alla människor i informationssamhället.

Samhället ställer allt högre krav på oss som konsumenter att bemästra ny teknik, nya funktioner och nya gränsnitt. För att komma tillrätta med problemet har EU-kommissionen beslutat att alla länder i EU ska ha samma krav på tillgänglighet vid offentlig upphandling av IT. EU vill att så många som möjligt som bor i Europa ska kunna använda datorer, telefoner, programvaror, webbplatser, med mera. Idag är många äldre och personer med funktionsnedsättning beroende av särskilda lösningar för att kommunicera och riskerar att stå utanför den snabba tekniska utvecklingen.

Webbinarium - Intressentmöte för harmoniserade standarder för Tillgänglighetsdirektivet

Mer information om kommitténs arbete:

Utgivet 21 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 9 företag och organisationer
Begripsam AB, Stockholm
Funka Nu AB, Stockholm
Funktionsrätt Sverige, Sundbyberg
Myndigheten för delaktighet, Sundbyberg
Myndigheten För Digital Förvaltning, Sundsvall
Myndigheten för tillgängliga medier MTM, Johanneshov
PTS Post- och telestyrelsen, Stockholm
Selskabet For Rationel Almen Planlægning. Fond, KØBENHAVN V
Sveriges Konsumenter, Stockholm
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 5 internationella kommittéer
ISO/IEC JTC 1/SC 35, User interfaces
ISO/IEC JTC 1/SC 35/WG 1, Keyboards, methods and devices related to input and its feedback
ISO/IEC JTC 1/SC 35/WG 5, Cultural and linguistic adaptability
ISO/IEC JTC 1/SC 35/WG 6, User interfaces accessibility
CEN/CLC/ETSI/JWG eAcc, eAccessibility
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Hälso- och sjukvård (11) Andra standarder relaterade till hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar (11.180.99) Informationsteknik, kontorsutrustning (35) IT- tillämpningar inom övriga områden (35.240.99)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kommittén speglar följande CEN standardiseringsarbete:

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Jolanta Wallström
Projektledare
jolanta.wallstrom@sis.se

Anna-Karin Jansson
Projektkoordinator
anna-karin.jansson@sis.se

Hans von Axelson
Ordförande
Myndigheten för delaktighet