Standardutveckling · SIS/TK 459

Begravningstjänster

Den europeiska standardiseringsorganisationen CEN har nyligen etablerat en ny kommittee CEN TC 448 Funeral services för att revidera och förbättra den standard som finns inom området: SS-EN 15017:2006 Funeral services - Requirements. Den svenska kommittéen SIS/TK 459 Begravningstjänster startas nu upp och sammansätts av deltagare som är företrädare för aktiva och finansierande intressenter.

Förväntade mål med uppdatering av standarden för begravningstjänster:

  • Erkänd kvalitet i begravningstjänster inklusive den högsta respekt för den avlidne och sörjande parallellt med respekt för de lokala regler som gäller;
  • Öppenhet i begravningsrelaterade tjänster och faciliteter och de underliggande principerna för prissättning för konsumenten;
  • Lika villkor på grund av objektiva ramrekommendationer, som vederbörlig hänsyn till olika nationella begravningslagar och traditioner etiska, kulturella och regionala begravningar samt hygienisk och miljöhänsyn;
  • Profil för yrkeskvalifikationer och ytterligare utbildningskrav på begravningsbyråer och andra begravning personal.

Mer information om kommitténs arbete:

Deltagare 3 företag och organisationer
Fonus, Stockholm
Sveriges Begravningsbyråers Förbund, Stockholm
Sveriges Konsumenter, Stockholm
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Tjänster för konsumenter