Standardutveckling · SIS/TK 451

Finansiella system

Elektronisk hantering av värdepapper och banktjänster ökar. För att man ska kunna samverka i en alltmer globaliserad finansiell omgivning krävs att system och applikationer utarbetas internationellt. Den svenska kommittén Finansiella system, SIS/TK 451, inriktar sig huvudsakligen på värdepappersområdet och finansiella instrument, produkter, tjänster, system och kortfrågor.

För en effektiv hantering av värdepapper och banktjänster krävs bl. a. att det går att identifiera, klassificera dokument och händelser.

Mål och syfte

Kommitténs huvudsakliga mål och syfte är att säkra att svenska ståndpunkter tillvaratas i det internationella arbetet samt att påverka innehållet i internationell standardisering så att standarder motsvarar svenska behov och intressen.

Internationell spegling

Kommittén speglar den internationella kommittén ISO/TC 68 Financial services.

ISO/TC 68 startade för drygt 50 år sedan. Den ursprungliga inriktningen var att ta fram gemensamma dokument för internationell verksamhet inom bankväsendet inklusive relevant kort- och säkerhetsstandardisering. Tidigare kommittéarbete har bland annat resulterat i standarder för:
- PIN-kodning, Personal Identification Number
- IBAN, International Bank Account Number
- BIC, Bank Identifier Code

Berörda aktörer

De vars verksamheter berörs av kommitténs arbete är bland annat börser och andra marknadsplatser, clearingsorganisationer, banker och kreditinstitut, värdepappersintitut, kortföretag, finansenheter på företag och finansiella institut generellt.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 48 standarder
ISO 20022-9, Financial services - Universal financial industry message scheme - Part 9: Semantic models
ISO 22046, Financial services - Security Requirements for Payment and Post-Authorization Token Management
ISO/TR 22126, ISO 20022 Additional External Representations
ISO/IEC TR 21941, Financial services - Third party payment service providers
ISO/TR 14742, Financial services - Recommendations on cryptographic algorithms and their use
ISO 11568-1, Financial services - Key management (retail) - Part 1: Principles
ISO 11568-2, Financial services - Key management (retail) - Part 2: Symmetric ciphers, their key management and life cycle
ISO 11568-4, Financial services - Key management (retail) - Part 4: Asymmetric cryptosystems - Key management and life cycle
ISO 22686, Financial Instrument Global Identifier
ISO/TS 23029, Web Service Based Application Programming Interface (API) in Financial Services [WAPI]
ISO 13616-1, Finansiella system - Internationellt bankkontonummer (IBAN) - Del 1: Struktur för IBAN
ISO 23195, Security objectives of information systems of third-party payment services
ISO 23526, Security Aspects for Digital Currencies
9564-1, Financial services - Personal Identification Number (PIN) management and security - Part 1: Basic principles and requirements for PINs in card-based systems - Amendment 1
ISO 9564-5, Banking - Personal Identification Number (PIN) management and security - Part 5: Part 5: Methods for Generation, Change, and Verification of PINs and Associated Data
ISO 23583, Security Aspects for Digital Currencies
ISO 23740, Technical Indicator of Exchange Trading System
ISO 23644, Financial instrument global identifier (FIGI)
ISO 16609, Financial services - Requirements for message authentication using symmetric techniques
23897, Financial Services — Unique transaction identifier (UTI)
ISO 24165, Reference data for financial services - Digital token identifier - Registration, assignment and structure
ISO 24277, Financial services-Biometrics-Security framework
ISO 19092, Financial services - Biometrics - Security framework
ISO 11568, Financial services - Key management (retail) - Principles, symmetric ciphers and asymmetric cryptosystems, their key management and life cycle
ISO 24366, Natural Persons Identifier
ISO 24374, Information technology - Security techniques - DLT and Blockchain for Financial Services
17442, ISO 17442, Financial services - Legal Entity Identifier (LEI) - Part 1: AssignmentISO 17442, Financial services - Legal Entity Identifier (LEI) - Part 2: Application in digital certificates
ISO 9564-5, Banking - Personal Identification Number (PIN) management and security - Part 5: Methods for Generation, Change, and Verification of PINs and Associated Data
ISO 6166, Financial services — International securities identification numbering system (ISIN)
ISO 24165-1, Reference data for financial services — Digital token identifier — Registration, assignment and structure - Part 1: Method for registration and assignment
ISO 24165-2, Reference data for financial services — Digital token identifier — Registration, assignment and structure - Part 2: Data elements for registration
ISO 4914, Unique Product Identifier
ISO 17442-1, Financial services — Legal entity identifier (LEI) — Part 1: Assignment
ISO 17442-2, Financial services — Legal entity identifier (LEI) — Part 2: Application in digital certificates
ISO 5009, Reference data for financial services — Digital token identifier — Registration, assignment and structure - Part 2: Data elements for registration
ISO 10962, Värdepapper - Klassificering av financiella instrument
ISO 5158, Mobile financial services — customer identification guidelines
ISO 5201, Financial services — Code-scanning payment security
ISO/TS 5253, Reference Data Distribution Specification in Financial Services
ISO 9564-1, Financial services — Personal Identification Number (PIN) management and security — Part 1: Basic principles and requirements for PINs in card-based systems
ISO 5116-1, Improving transparency in financial and business reporting — Harmonisation topics — Part 1: European data point methodology for supervisory reporting
ISO 5116-2, Improving transparency in financial and business reporting — Harmonisation topics — Part 2: Guidelines for data point modelling
ISO 5116-3, Improving transparency in financial and business reporting — Harmonisation topics — Part 3: Mapping between DPM and MDM
ISO 3531-1, Financial services - Financial information eXchange session layer - Part 1: FIX TagValue encoding
ISO 3531-2, Financial services - Financial information eXchange session layer - Part 2: FIX session layer
ISO 3531-3, Financial services - Financial information eXchange session layer - Part 3: FIX session layer test cases
ISO/TS 6083, Guidance for drawing up an internal BPoS manual
ISO 13491-2, Finansiella system - Utrustning för säker krypteringshantering (detaljhandeln) - Del 2: Checklistor för säkerhetskravsbedömning av utrustning som används vid finansiella transaktioner
Visa fler Visa färre
Deltagare 3 företag och organisationer
PNA Card Service AB, MALMÖ
Svenska Bankföreningen, STOCKHOLM
Swift Sveriges Nationella Medlemsgrupp, Stockholm
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Hanna Axelsson
Projektledare
hanna.axelsson@sis.se

Mats-Göran Rundgren
Projektassistent
mattis.rundgren@sis.se