Standardutveckling · SIS/TK 451

Finansiella system

Elektronisk hantering av värdepapper och banktjänster ökar. För att man ska kunna samverka i en alltmer globaliserad finansiell omgivning krävs att system och applikationer utarbetas internationellt. Den svenska kommittén Finansiella system, SIS/TK 451, inriktar sig huvudsakligen på värdepappersområdet och finansiella instrument, produkter, tjänster, system och kortfrågor.

För en effektiv hantering av värdepapper och banktjänster krävs bl. a. att det går att identifiera, klassificera dokument och händelser.

Kommitténs huvudsakliga mål och syfte är att: - säkra att svenska ståndpunkter tillvaratas i det internationella arbetet - påverka innehållet i internationell standardisering så att standarder motsvarar svenska behov och intresse

Den internationella kommittén Financial services, ISO/TC 68, startade för drygt 50 år sedan. Den ursprungliga inriktningen var att ta fram gemensamma dokument för internationell verksamhet inom bankväsendet inklusive relevant kort- och säkerhetsstandardisering. Tidigare kommittéarbete har bland annat resulterat i standarder för:
- PIN-kodning, Personal Identification Number
- IBAN, International Bank Account Number
- BIC, Bank Identifier Code

De vars verksamheter berörs är i första hand:
- Börser och andra marknadsplatser
- Clearingsorganisationer
- Banker och kreditinstitut
- Värdepappersintitut
- Övriga finansiella institut, t ex kortföretag
- Finansenheter på företag
- Upphandlare och kravställare
- Systemansvariga

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 29 standarder
ISO 24374, Information technology - Security techniques - DLT and Blockchain for Financial Services
ISO 24366, Natural Persons Identifier
ISO 11568, Financial services - Key management (retail) - Principles, symmetric ciphers and asymmetric cryptosystems, their key management and life cycle
ISO 19092, Financial services - Biometrics - Security framework
ISO 24277, Financial services-Biometrics-Security framework
ISO 24165, Reference data for financial services - Digital token identifier - Registration, assignment and structure
23897, Financial Services - Unique Transaction Identifier (UTI)
ISO 16609, Financial services - Requirements for message authentication using symmetric techniques
ISO 23644, Financial instrument global identifier (FIGI)
ISO 23740, Technical Indicator of Exchange Trading System
ISO 23583, Security Aspects for Digital Currencies
ISO 9564-5, Banking - Personal Identification Number (PIN) management and security - Part 5: Part 5: Methods for Generation, Change, and Verification of PINs and Associated Data
9564-1, Financial services - Personal Identification Number (PIN) management and security - Part 1: Basic principles and requirements for PINs in card-based systems - Amendment 1
ISO 23526, Security Aspects for Digital Currencies
ISO 23195, Security objectives of information systems of third party payment services
ISO 13616-1, Finansiella system - Internationellt bankkontonummer (IBAN) - Del 1: Struktur för IBAN
ISO/TS 23029, Web Service Based Application Programming Interface (API) in Financial Services [WAPI]
ISO 13492, Banksystem - Dataelement för nyckelhantering
ISO 22686, Financial Instrument Global Identifier
ISO 11568-4, Financial services - Key management (retail) - Part 4: Asymmetric cryptosystems - Key management and life cycle
ISO 11568-2, Financial services - Key management (retail) - Part 2: Symmetric ciphers, their key management and life cycle
ISO 11568-1, Financial services - Key management (retail) - Part 1: Principles
ISO 10962, Värdepapper - Klassificering av financiella instrument
ISO/TR 14742, Financial services - Recommendations on cryptographic algorithms and their use
ISO/IEC TR 21941, Financial services - Third party payment service providers
ISO/TR 22126, ISO 20022 Additional External Representations
ISO 22046, Financial services - Security Requirements for Payment and Post-Authorization Token Management
ISO 21586, Specification of description for banking product
ISO 20022-9, Financial services - Universal financial industry message scheme - Part 9: Semantic models
Visa fler Visa färre
Deltagare 4 företag och organisationer
PNA Card Service AB, Malmö
SEB, Stockholm
Svenska Bankföreningen, Stockholm
Swift Sveriges Nationella Medlemsgrupp, Stockholm
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 8 internationella kommittéer
ISO/TC 68, Banking, securities and other financial services
ISO/TC 68/AG 2, Standards Advisory Group
ISO/TC 68/AHG 1, Industry engagement
ISO/TC 68/SC 2/AHG 4, AHG X Security aspects of digital currencies
ISO/TC 68/SC 2/SG 1, Third party providers (TPP’s)
ISO/TC 68/SC 8, Reference data for financial services
ISO/TC 68/SC 9, Information exchange for financial services
ISO/TC 68/WG 8, Entity Legal Forms
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Hanna Axelsson

Hanna Axelsson
Projektledare
+46855552052
Hanna.axelsson@sis.se

Andrea Lins

Andrea Lins
Projektassistent
+46855552282
andrea.lins@sis.se

Relaterat