Standardutveckling · SIS/TK 445

Teckenrepresentation och användargränssnitt

SIS är med och formar den svenska IT-miljön när det gäller teckenkoder, symboler, programmeringsspråk och gränssnitt. Att delta i internationell IT-standardisering är ett strategiskt val för företag, myndigheter och organisationer i Sverige. Var med och påverka standardiseringen för framtidens system och produkter.

I kommitténs arbete ingår standardisering av teckenrepresentation, tangentbordsmönster, programmeringsspråk och kulturellt betingade definitioner för IT-området samt gränssnitt och ikoner. Ergonometriska specifikationer ingår inte.

Kommitténs mål är de följande

 • Skapa bred förankring av standardiseringsarbetet inom kommitténs område i Sverige genom att minst fem-sex finansiärer deltar i kommittén samt att flera ytterligare experter är knutna till kommittén
 • Tecken på alla språk och alfabet ska kunna representeras oförvanskade av datorsystem över hela världen
 • Utarbeta en svensk standard för hur vi sorterar efter tecken
 • Standardisera ikoner och symboler som används i och på datorer och övrig utrustning
 • Säkerställa att gränssnitt är ändamålsenliga för äldre och personer med funktionsnedsättning
 • Verka för att standarderna inom området blir kända och använda i Sverige.

Målen ska nås genom att

 • följa det internationella arbetet och delta aktivt i vissa ärenden.
 • rösta och kommentera så att svenska intressen tillgodoses så långt som möjligt
 • befintliga ikoner och symboler sammanställs, studeras och eventuellt modifieras samt vid behov införs i de kommande internationella dokumenten
 • ytterligare kulturella definitioner ska specificeras och jämföras med vad som finns i andra standarder och sändas för registrering i det internationella registret
 • design for all-principen ska tillämpas i alla relevanta sammanhang.

Nu har vi ett extra förmånligt erbjudande för deltagande, både för att delta aktivt eller att för en lägre avgift prenumerera på information. Kontakta SIS projektledare för mer information.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 93 standarder
ISO/IEC 9995-9, Informationsteknik - Tangentbordsmönster för datorutrustning - Del 9: Flerspråksanvändning, tangentbordsmönstergrupper för skrivtecken
ISO/IEC 10646:2003/Amd 8, Information technology - Universal Multiple-Octet Coded Character Set (UCS) - AMENDMENT 8: Additional symbols, Bamum supplement, CJK Unified Ideographs Extension D, and other characters
ISO/IEC TR 13066-4, Information technology — Interoperability with Assistive Technology (AT) — Part 4: Linux / UNIX graphical environments accessibility Application Programming Interface (API)
ISO/IEC TR 13066-6, Information Technology - Interoperability with Assistive Technology (AT) - Part 6: Java accessibility API
ISO/IEC TR 20007, Information technology - Cultural and Linguistic Interoperability - Definitions and relationship between symbols, icons, animated icons, pictograms, characters and glyphs
ISO/IEC 14651:2007/AMD 2, Informationsteknik - Internationell alfabetisk sortering - Metod för att jämföra textsträngar, samt beskrivning av den gemensamma anpassningsbara sorteringsordningen
ISO/IEC , Worldwide available personal computing environment
ISO/IEC , Information technology - User interfaces - Voice command - Part 1: Framework and general guidance
ISO/IEC , Information technology - User interfaces - Voice command - Part 4: Management of Voice command registration
ISO/IEC , Information technology - User interfaces - Navigation methods for ladder menus with 4-direction key
ISO/IEC , Gesture-based interface - Navigation gestures common between mice, touch pads, touch screens, tablets and similar devices
, Information technology - User interface component accessibility - Guidance on creating alternative text for images
ISO/IEC 10646:2011/AMD 1, Information Technology - Universal Coded Character Set (UCS) - Amendment 1: Palmyrene, Old North Arabian, Sindhi, Mro, Bassa Vah, and other characters
ISO/IEC , Specification methods for cultural conventions
ISO/IEC TR 30112, Information technology - Specification methods for cultural conventions
ISO/IEC 9995-7:2009/A2, Informationsteknik - Tangentbordsmönster för datorutrustning - Del 7: Symboler för att representera funktioner TILLÄGG 2
ISO/IEC TR 30109, Worldwide available personal computing environment
ISO/IEC 10646:2011/AMD 2, Informationsteknik - Universell teckenkod
ISO/IEC 30122-4, Information technology — User interfaces — Voice command — Part 4: Management of voice command registration
ISO/IEC 17549, Information technology - User interfaces - Guidelines on navigation methods for selecting menus with 4-direction devices
ISO/IEC 18269, Information technology - 3D hand gesture based user interfaces
ISO/IEC 30113-1, Information technology — User interface — Gesture-based interfaces across devices and methods — Part 1: Framework
ISO/IEC 30113-2, Information technology - Gesture-based interface - Navigation gestures common between mice, touch pads, touch screens, tablets and similar devices - Part 2: Mouse gestures
ISO/IEC 15897:2011/Cor 1, Information Technology - User interfaces - Procedures for registration of cultural elements
ISO/IEC 30113-11, Information technology - Gesture-based interfaces across devices and methods - Part 11: 3-dimensional hand gestures for navigation and control
ISO/IEC 9995-11, Information technology - Keyboard layouts for office systems - Part 11: Functionality of dead keys and repertoires of characters entered by dead keys
ISO/IEC 13251:2004/Amd 1, Information technology - Collection of graphical symbols for office equipment - Amendment 1
ISO/IEC TR 13066-2, Information technology — Interoperability with Assistive Technology (AT) — Part 2: Windows accessibility application programming interface (API)
ISO/IEC 30122-2, Information technology - User interfaces - Principal voice commands - Part 2: Procedures for constructing and testing
ISO/IEC 30122-3, Information technology - User interfaces - Principal voice commands - Part 3: Inter-language issues for localizing voice command
ISO/IEC 17549-1, Information technology - User interface guidelines on menu navigation - Part 1: Framework and convergence matters
ISO/IEC 17549-2, Information technology - User interface guidelines on menu navigation - Part 2: Navigation with 4-direction devices
ISO/IEC 21162, Web Accessibility - A code of practice for the process of creating accessible web products
ISO/IEC 30112, Information technology - Specification methods for cultural conventions
ISO/IEC 29138-1, Information technology - User interface accessibility - Part 1 : User accessibility needs
ISO/IEC TS 20071-25, Information technology - User interface component accessibility - Part 25: Guidance on the audio presentation of text in videos including captions, subtitles, and other onscreen text
ISO/IEC 20071-23, Information technology - User interface component accessibility - Part 23: Guidance on the visual presentation of audio information (including captions and subtitles)
ISO/IEC 24752-8, Information technology - User interfaces - Universal remote - Part 8: User interface resource framework
ISO/IEC 22121-1, Information technology - Virtual keyboards user interfaces - Part 1: Generic interface
ISO/IEC 22121-2, Information technology - Virtual keyboards user interfaces - Part 2: On-screen keyboards with direct touch interface
ISO/IEC 30150, Information technology - Affective computing user interface - Framework
ISO/IEC 17549-3, Information technology - User interface guidelines on menu navigation - Part 3: Navigation with 1-direction devices
ISO/IEC 22607, Information technology - User interfaces - Icons for setting interaction modes
ISO/IEC 30113-12, Information technology - User interface - Gesture-based interfaces across devices and methods - Part 12: Multi-point gestures for common system actions
ISO/IEC 9995-12, Information processing - Keyboard layouts for text and office systems - Part 12: Information technology - Keyboard layouts for text and office systems - Part 12: Keyboard group selection
ISO/IEC DIS 30113-61, Information technology - User interfaces - Gesture-based interfaces across devices and methods - Part 61: Single-point gestures for screen readers
ISO/IEC 23270, -
ISO/IEC 9899, -
ISO/IEC 23619, Technical Specification - C++ Extensions for Reflection
ISO/IEC 10646, Information technology - Universal Coded Character Set (UCS)
ISO/IEC 24772-1, Information technology - Programming languages - Guidance to avoiding vulnerabilities in programming languages - Part 1: Language independent
ISO/IEC 24772-2, Information technology - Programming languages - Guidance to avoiding vulnerabilities in programming languages - Part 2: Ada
ISO/IEC 24772-3, Information technology - Programming languages - Guidance to avoiding vulnerabilities in programming languages - Part 3: C
ISO/IEC DIS 20071-11, Information technology - User interface component accessibility - Part 11: Guidance on text alternatives for images
ISO/IEC 10646:2017/FDAmd1, nformation technology - Universal Coded Character Set (UCS) - Amendment 1: Dogra, Gunjala Gondi, Makasar, Medefaidrin, Indic Siyaq Numbers and other characters
ISO/IEC 23775-2, User interface - Simultaneous Interpretation System - Part 2: Part 2: System architecture
ISO/IEC DIS 23836, Information technology -- User interfaces -- Universal interface for human language selection
ISO/IEC 30113-60, Information technology - Gesture-based interfaces across devices and methods - Part 60: General guidance on gestures for screen readers
ISO/IEC 9995-9:2016/DAmd 1, Informationsteknik - Tangentbordsmönster för datorutrustning - Del 9: Flerspråksanvändning, tangentbordsmönstergrupper för skrivtecken - Amendment 1
ISO/IEC 20071-5, Information technology - User interface component accessibility - Part 5: Accessible user interface for accessibility settings on information devices
ISO/IEC 17549-1, Information technology - User interface guidelines on menu navigation - Part 1: Framework
ISO/IEC 17549-3, Information technology - User interface guidelines on menu navigation - Part 3: Navigation with 1-direction devices
ISO/IEC DIS 30150-1, Information technology - Affective computing user interface (AUI) - Part 1: Model
ISO/IEC 23360-1-1, Linux Standard Base (LSB) - Part 1-1: Generic, common definitions
ISO/IEC 23360-1-2, Linux Standard Base (LSB) - Part 1-2: Generic, core specification
ISO/IEC 23360-1-3, Linux Standard Base (LSB) - Part 1-3: Generic, desktop specification
ISO/IEC 23360-1-4, Linux Standard Base (LSB) - Part 1-4: Generic, languages specification
ISO/IEC 23360-1-5, Linux Standard Base (LSB) - Part 1-5: Generic, imaging specification
ISO/IEC 23360-2-2, Linux Standard Base (LSB) - Part 2-2: IA32 architecture, core specification
ISO/IEC 23360-2-3, Linux Standard Base (LSB) - Part 2-3: IA32 architecture, desktop specification
ISO/IEC 23360-3-2, Linux Standard Base (LSB) - Part 3-2: IA64 architecture, core specification
ISO/IEC 23360-3-3, Linux Standard Base (LSB) - Part 3-3: IA64 architecture, desktop specification
ISO/IEC 23360-4-2, Linux Standard Base (LSB) - Part 4-2: AMD64 architecture, core specification
ISO/IEC 23360-4-3, Linux Standard Base (LSB) - Part 4-3: AMD64 architecture, desktop specification
ISO/IEC 23360-5-2, Linux Standard Base (LSB) - Part 5-2: PPC32 architecture, core specification
ISO/IEC 23360-5-3, Linux Standard Base (LSB) - Part 5-3: PPC32 architecture, desktop specification
ISO/IEC 23360-6-2, Linux Standard Base (LSB) - Part 6-2: PPC64 architecture, core specification
ISO/IEC 23360-6-3, Linux Standard Base (LSB) - Part 6-3: PPC64 architecture, desktop specification
ISO/IEC 23360-7-2, Linux Standard Base (LSB) - Part 7-2: S390 architecture, core specification
ISO/IEC 23360-7-3, Linux Standard Base (LSB) - Part 7-3: S390 architecture, desktop specification
ISO/IEC 23360-8-2, Linux Standard Base (LSB) - Part 8-2: S390X architecture, core specification
ISO/IEC 23360-8-3, Linux Standard Base (LSB) - Part 8-3: S390X architecture, desktop specification
ISO/IEC 1989, Information technology - Programming languages, their environments and system software interfaces - Programming language COBOL
ISO/IEC 24718, Information technology - Programming languages - Guide for the use of the Ada Ravenscar Profile in high integrity systems
ISO/IEC 14882, Programming languages - C++
ISO/IEC 24661, Information technology - User interfaces - Full duplex speech interaction user interfaces
ISO/IEC 9995-11, Information technology - Keyboard layouts for office systems - Part 11: Functionality of dead keys and repertoires of characters entered by dead keys
ISO/IEC 9995-3, nformation technology - Keyboard layouts for text and office systems - Part 3: Complementary layouts of the alphanumeric zone of the alphanumeric section
ISO/IEC 9995-7, Information technology - Keyboard layouts for text and office systems - Part 7: Symbols used to represent functions
ISO/IEC 23859-1, Information technology - Part 1: Guidance on making content EGuidance on making written text easy-to-read and easy-to-understandasy To Read
ISO/IEC 30113-61, Information technology — User interfaces — Gesture-based interfaces across devices and methods — Part 61: Single-point gestures for screen readers
11581-7, Information technology - User interface icons - Part 7: Icons for setting interaction
ISO/IEC 23773-1, User interface — Simultaneous interpretation system — Part 1: General
Visa fler Visa färre
Utgivet 8 standarder
Deltagare 5 företag och organisationer
Funktionsrätt Sverige, Sundbyberg
Myndigheten för delaktighet, Sundbyberg
Myndigheten för tillgängliga medier MTM, Johanneshov
Post- och telestyrelsen (PTS), Stockholm
RAP Selskabet for Rationel Almen Planlægning, KØBENHAVN V
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 7 internationella kommittéer
ISO/IEC JTC 1/SC 2, Coded character sets
ISO/IEC JTC 1/SC 22, Programming languages, their environments and system software interfaces
ISO/IEC JTC 1/SC 35, User interfaces
ISO/IEC JTC 1/SC 35/WG 1, Keyboards, methods and devices related to input and its feedback
ISO/IEC JTC 1/SC 35/WG 5, Cultural and linguistic adaptability
ISO/IEC JTC 1/SC 35/WG 6, User interfaces accessibility
CEN/TC 304, Information and communications technologies - European localization requirements
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Delta i kommittén

Ämnesområden

Terminologi och dokumentation (01) Skrivning och translitterering (01.140.10) Ergonomi - Människa-systeminteraktion (12.040) Informationsteknik, kontorsutrustning (35) Informationsteknik Allmänt (35.020) Kodning av information (35.040) IT-tillämpningar (35.240) Gränssnitt och anslutningsutrustning (35.200) Programspråk (35.060)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Jolanta Wallström
Projektledare
08-55552023
jolanta.wallstrom@sis.se

Andrea Lins
Projektassistent
+46855552282
andrea.lins@sis.se