Standardutveckling · SIS/TK 443

Pyroteknik

Pyrotekniska produkter omfattar allt ifrån fyrverkerier till krockkuddar. Eftersom dessa produkter innehåller ämnen med explosiva egenskaper ställs det krav på klassificering och kontroll. Fyrverkerier står för fest och firande, men kräver även en ansvarsfull användare och återförsäljare. Här kommer standardisering av nöjesfyrverkerier in. Standardiseringen av fyrverkeriers krav och prestanda är en viktig del i hur man på ett ansvarsfullt sätt köper och säljer samt använder sig av fyrverkerier. Krockkuddar som exploderar för att skydda bilister kräver stor precision och noggrannhet vilket hjälps att nås genom standardiseringsarbetet. Den svenska kommittén arbetar aktivt med dessa frågor i det europeiska och det internationella standardiseringsarbetet.

Kommittén för pyroteknik arbetar aktivt med att påverka det europeiska standardiseringsarbetet inom pyroteknik som utformas i enlighet med de europeiska direktivet 2007/23/EC för pyrotekniska produkter. Standardiseringsarbetet gäller fyrverkerier, gasgeneratorer i krockkuddar samt övriga pyrotekniska produkter. Standarderna tar fram en gemensam terminologi och kategorisering av produkterna samt provningsmetoder, produkt- och användningskrav.

Syftet med projektet är att Sverige skall delta aktivt för att granska de europeiska standarderna inom området pyroteknik. Standarderna som tas fram är harmoniserade med det europeiska direktivet 2007/23/EC.

- Upprätta tillförlitliga nationella säkerhetsanvisningar för fyrverkerier.

- Upprätta standarder inom pyrotekniska produkter för fordon samt för övriga pyrotekniska produkter.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande i den europeiska standardiseringen, genom att vi aktivt medverkar i den europeiska standardiseringsorganisationen CEN. Eftersom standarderna är kopplade till EU-direktivet, underlättar dessa vid både tillverkning, inköp och användande av produkterna. Standardiseringsarbetet säkerställer därmed att produkterna tillverkas efter samstämmiga krav. Ett arbete som skapar fri rörlighet och konkurrens av produkter mellan länder. Det europeiska arbetet inom CEN inkluderar fyrverkeriprodukter kategori 1-3 och 4, teaterfyrverkeri, pyrotekniska produkter i krockkuddar samt övriga pyrotekniska produkter (kategori P1 och P2).

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 32 standarder
EN 16261-4, Pyrotekniska artiklar - Fyrverkerier, kategori 4 - Del 4: Märkningskrav och slutanvändardokumentation
EN 16261-3, Pyrotekniska artiklar - Fyrverkerier, kategori 4 - Del 3: Provningsmetoder
EN 16261-2, Pyrotekniska artiklar - Fyrverkerier, kategori 4 - Del 2: Krav
EN 16261-1, Pyrotekniska artiklar - Fyrverkerier, kategori 4 - Del 1: Terminologi
EN 16265, Pyrotekniska artiklar - Andra pyrotekniska artiklar - Tändningsanordningar
EN 16263-5, Pyrotekniska artiklar - Övriga pyrotekniska artiklar - Del 5: Lägsta krav på märkning och bruksanvisning
EN 16263-4, Pyrotekniska artiklar - Övriga pyrotekniska artiklar - Del 4: Testmetoder
EN 16263-3, Pyrotekniska artiklar - Övriga pyrotekniska artiklar - Del 3: Kategorier och typer
EN 16263-2, Pyrotekniska artiklar - Övriga pyrotekniska artiklar - Del 2: Krav
EN 16263-1, Pyrotekniska artiklar - Övriga pyrotekniska artiklar - Del 1: Terminologi
ISO 22863-10, Fireworks - Test methods for determination of specific chemical substances - Part 10: Nitrogen content in nitrocellulose by Iron(II) sulfate titration
ISO 22863-9, Fireworks - Test methods for determination of specific chemical substances - Part 9: Mercury content by hydride generation-atomic fluorescence spectrometry
ISO 22863-8, Fireworks - Test methods for determination of specific chemical substances - Part 8: Arsenic content by hydride generation-atomic fluorescence spectrometry
ISO 22863-7, Fireworks - Test methods for determination of specific chemical substances - Part 7: chlorates content by Chemical Titration Analysis
ISO 22863-6, Fireworks - Test methods for determination of specific chemical substances - Part 6: Zirconium with a particle size of less than 40 µm by Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry(ICP-OES)
ISO 22863-5, Fireworks - Test methods for determination of specific chemical substances - Part 5: Analysis of lead and lead compounds by Inductively Coupled Plasma spectrometry (ICP)
ISO 22863-4, Fireworks - Test methods for determination of specific chemical substances - Part 4: Analysis of lead and lead compounds by X-ray Fluorescence spectrometry (XRF)
ISO 22863-3, Fireworks - Test methods for determination of specific chemical substances - Part 3: Lead and lead compounds by atomic absorption
ISO 22863-2, Fireworks - Test method of prohibited chemical components for fireworks - Part 2: Hexachlorobenzene by gas chromatography
EN 15947-5:2018, Pyrotekniska artiklar - Fyrverkerier kategori F1, F2 och F3 - Del 5: Krav för konstruktion och prestanda
EN 15947-4:2018, Pyrotekniska artiklar - Fyrverkerier kategori F1, F2 och F3 - Del 4: Provningsmetoder
EN 15947-3:2018, Pyrotekniska artiklar - Fyrverkerier kategori F1, F2 och F3 - Del 3: Lägsta krav på märkning
EN 15947-2:2018, Pyrotekniska artiklar - Fyrverkerier kategori F1, F2 och F3 - Del 2: Kategorier och typer av fyrverkerier
EN 15947-1:2018, Pyrotekniska artiklar - Fyrverkerier kategori F1, F2 och F3 - Del 1: Terminologi
EN 16256-5, Pyrotekniska artiklar - Pyrotekniska produkter för teaterbruk - Del 5: Provningsmetoder
EN 16256-4, Pyrotekniska artiklar - Pyrotekniska produkter för teaterbruk - Del 4:Märkningskrav och användarinstruktioner
EN 16256-3, Pyrotekniska artiklar - Pyrotekniska produkter för teaterbruk - Del 3: Krav för konstruktion och prestanda
EN 16256-2, Pyrotekniska produkter för teaterbruk - Del 2: Kategorier för pyrotekniska produkter för teaterbruk
EN 16256-1, Pyrotekniska produkter för teaterbruk - Del 1: Terminologi
ISO 22863-1, Fireworks - Test methods for determination of specific chemical substances - Part 1: General
ISO 21583:2016, Fyrverkeri - Allmän vägledning
ISO , Safety Requirements for Pyrotechnic of fireworks
Visa fler Visa färre
Utgivet 35 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 8 företag och organisationer
Bil Sweden Adm AB, Stockholm
Erik Nilsson AB, Enebyberg
FP Festival Products AB, Lindome
Hammargren Pyroteknik AB, Kungsbacka
Invivo Trade AB, Ängelholm
Linders Pyrotekniska AB, Varberg
Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Karlstad
Panda Fyrverkerier i Sverige AB, Kållekärr
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 9 internationella kommittéer
ISO/TC 264, Fireworks
ISO/TC 264/WG 4, Test methods
ISO/TC 264/WG 5, Fireworks display
CEN/TC 212, Pyrotechnic articles
CEN/TC 212/WG 1, Fireworks, category 1-3
CEN/TC 212/WG 2, Fireworks, category 4
CEN/TC 212/WG 3, Theatrical pyrotechnic articles, category T1 and T2
CEN/TC 212/WG 4, Pyrotechnic articles for vehicles
CEN/TC 212/WG 5, Other pyrotechnic articles, category P1 and P2
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Kemiteknik (71) Produkter från kemisk industri (71.100) Sprängämnen, fyrverkerier (71.100.30)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

SIS-NTC Länk för TK-deltagare
SIS Utbildning Anmäl dig här

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Linda Karlsson
Projektledare
08-55552039
linda.karlsson@sis.se

Maria Andersson
Projektassistent
08-55552175
maria.andersson@sis.se