Standardutveckling · SIS/TK 442

Tobak

Eftersom tobaksindustrin är en global industri med många aktörer är det viktigt med standarder som säkerställer gemensamt språkbruk och vedertagna analysmetoder för tobak och tobaksprodukter. På senare år har verksamheten utvidgats till att även omfatta e-cigaretter och e-vätskor. Arbetet vänder sig till lagstiftare, producenter, odlare m.fl. som genom deltagandet i SIS-kommittén ges möjlighet att påverka kommande standarder.

Tobakskommittén bevakar det internationella arbetet som omfattar standardisering av terminologi, mät- och analysmetoder för tobak och tobaksprodukter samt material som används vid tillverkning av tobaksprodukter. Även analys av tobaksrök och dess påverkan på omgivande miljö ingår.

När det gäller e-cigaretter bevakar kommitén utvecklingen av standarder som beskriver krav och testmetoder för e-vätskor, utsläpp, elektroniska cigarettanordningar samt terminologi. Standarderna stödjer EU-lagstiftningen där tydliga säkerhets- och kvalitetskrav ingår och vars mål är att konsumenterna ska känna sig trygga.

Kommitténs mål är att:

  • bevaka utformningen av standarderna för tobak, tobaksprodukter, e-cigaretter och e-vätskor
  • sprida information om att standarderna finns
  • vara ett forum för diskussioner kring tobaksrelaterade frågor
  • vid behov utveckla svenska standarder

Aktuellt

Ny utgåva av SIS/TS 72, Nikotininnehållande, tobaksfria orala produkter - Säkerhets- och kvalitetsrelaterade krav, har publicerats.

Första utgåvan av SIS/TS 72 publicerades  2020 när det inte fanns någon sektorsspecifik svensk lagstiftning som nikotininnehållande, tobaksfria orala produkter omfatttades av. Sedan dess har dock svensk lagstiftning trätt i kraft och för att bemöta det har SIS/TS 72 reviderats. Den nya utgåvan publicerades i juni 2024, SIS/TS 72:2024

Mer information om kommitténs arbete:

Kommentera aktuella remisser Här kan Du kommentera
Utgivet 15 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 1 arbetsgrupper
SIS/TK 442/AG 01, Revision of SIS/TS 72
Deltagare 9 företag och organisationer
Eurofins Food & Feed Testing Sweden AB, Lidköping
JTI Sweden AB, Stockholm
Nicoventures Trading Ltd, LONDON
Philip Morris AB, Stockholm
SIS Swedish Institute for Standards, Stockholm
Skruf Snus AB, Stockholm
Snusbolaget Norden AB, Stockholm
Swedish Match AB, Stockholm
Swedish Match North Europe AB, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 6 internationella kommittéer
ISO/TC 126, Tobacco and tobacco products
ISO/TC 126/SC 1, Physical and dimensional tests
ISO/TC 126/SC 2, Leaf tobacco
ISO/TC 126/SC 3, Vape and vapour products
ISO/TC 126/WG 24, Nicotine pouches
CEN/TC 437, Electronic cigarettes and e-liquids
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Påverka nationellt och internationellt
Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Tobak, tobaksprodukter och tillhörande utrustning (65.160)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Klicka här för att ta dig till SIS utbildningsområde inom standardiseringen

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Lorena Olivares
Projektledare
0733-822053
lorena.olivares@sis.se

Christine Allansson
Projektkoordinator
christine.allansson@sis.se

Johan Redeby
Ordförande
Swedish Match AB