Standardutveckling · SIS/TK 433

Färg och lack

Inom Europa och globalt pågår arbete med att fastställa standarder för färg- och lackproduktion samt för ytbehandling av trä, metall, betong eller puts. Över 200 standarder har arbetats fram inom området, bland annat den svenska standarden för   färg- och kulörbeteckningar, NCS-systemet. Det svenska arbetet sker i vår kommitté för Färg och lack.

 I Sverige startade standardiseringsarbetet inom färg och lack i början på 1970-talet. I dag deltar det svenska projektet aktivt i det europeiska och globala standardiseringsarbetet. Totalt har över 200 standarder arbetats fram inom området.

De övergripande målen med inom Färg och lack är att ta fram standarder inom:

• provningsmetoder och krav för färg och lack bl.a. för ytbehandling av betong, puts,
metall och trä,

• provningsmetoder för pigment och fyllnadsmedel,

• ett gemensamt system för klassificering och terminologi.

Projektet behandlar ej färg och lack som används för korrosionsskydd. Detta område bevakas av den tekniska kommittén Korrosion, SIS/TK 146.

Mer information om kommitténs arbete:

Utgivet 387 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 5 företag och organisationer
NCS Colour AB, Stockholm
Nordic Building & Paint Labs AB, Nacka
PPG Tikkurila Sverige AB, Nykvarn
Sherwin-Williams Sweden AB, Märsta
Sveff Organisation AB, Stockholm
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 13 internationella kommittéer
ISO/TC 35, Paints and varnishes
ISO/TC 35/SC 9, General test methods for paints and varnishes
ISO/TC 35/SC 9/WG 29, Electrochemical methods
ISO/TC 35/SC 9/WG 30, Properties prior to and during application and drying
ISO/TC 35/SC 9/WG 31, Properties after application
CEN/TC 139, Paints and varnishes
CEN/TC 139/WG 1, Interior wall and facade coatings
CEN/TC 139/WG 10, Microbiology and leaching of substances
CEN/TC 139/WG 13, Reactive coatings for fire protection
CEN/TC 139/WG 2, Coating systems for wood
CEN/TC 139/WG 9, Testing of coil coated metals
CEN/TC 298, Pigments and extenders
CEN/TC 298/WG 2, Pigments for building materials based on cement and/or lime
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Färgindustrin (87) Färg och lack (87.040) Målning (87.020) Färgingredienser (87.060) Färgingredienser Allmänt (87.060.01) Pigment och fyllmedel (87.060.10) Bindemedel (87.060.20) Lösningsmedel (87.060.30) Övrigt (87.060.99) Målningsutrustning (87.100)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Produktguide

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Anna-Carin Näreskog
Projektledare
anna-carin.nareskog@sis.se

Emma Stenberg
Projektkoordinator
+46704533317
emma.stenberg@sis.se

Jonathan Lyly
Ordförande
Sherwin-Williams Sweden AB