Standardutveckling · SIS/TK 424

Kemiska vattenundersökningar

Kemiska vattenundersökningar - Rent vatten är en av våra viktigaste naturtillgångar, och en förutsättning för mänskligt liv. Det är därför nödvändigt att vi övervakar och skyddar våra gemensamma vattenresurser från olika föroreningar. Standardiserade metoder för provtagning och analys är ett viktigt verktyg som underlättar kontrollen av vattenkvalitén.

Standarderna inom området vattenundersökningar behandlar fysikaliska-, kemiska-, mikrobiologiska- och biologiska undersökningar av olika typer av vatten (t.ex. grundvatten, ytvatten, dricksvatten och avloppsvatten).

Inom området har det publicerats fler än ett hundratal svenska standardmetoder, varav många överensstämmer med internationell standard. Det svenska standardiseringsarbetet sker i tre tekniska kommittéer:

• Kemiska vattenundersökningar

• Mikrobiologiska vattenundersökningar

• Biologiska vattenundersökningar

Mer information om kommitténs arbete:

Utgivet 136 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 11 företag och organisationer
733 VA SYD, Malmö
ALS Scandinavia AB, Luleå
Eurofins Environment Testing Sweden AB, Lidköping
Föreningen Svenskt Vatten, Bromma
SGS Analytics Sweden AB, Linköping
SMHI, Västra Frölunda
Stockholms universitet, Institutionen för miljövetenskap, Stockholm
Styrelsen för Ackreditering & Teknisk Kontroll SWEDAC, Borås
Sveriges Lantbruksuniversitet SLU, Inst. för vatten och miljö, Uppsala
Tekniska verken i Linköping AB, Linköping
Örebro Universitet, Örebro
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 17 internationella kommittéer
ISO/TC 147, Water quality
ISO/TC 147/SC 1, Terminology
ISO/TC 147/SC 2, Physical, chemical and biochemical methods
ISO/TC 147/SC 2/JWG 1, Joint ISO/TC 147/SC 2 - ISO/TC 61/SC 14 WG: Plastics (including microplastics) in waters and related matrices
ISO/TC 147/SC 2/WG 33, Ion chromatography methods
ISO/TC 147/SC 2/WG 48, QA/QC (Quality assurance/Quality control)
ISO/TC 147/SC 2/WG 66, Cyanide
ISO/TC 147/SC 2/WG 84, Estrogens using MS based methods
ISO/TC 147/SC 6, Sampling (general methods)
ISO/TC 147/SC 6/WG 1, Sampling management
ISO/TC 147/SC 6/WG 14, Waste waters
ISO/TC 147/SC 6/WG 16, Sampling for microplastics
ISO/TC 147/SC 6/WG 3, Preservation and handling of samples
CEN/TC 230, Water analysis
CEN/TC 230/WG 1, Physical and biochemical methods
CEN/TC 230/WG 23, Aquatic macrophytes and algae
CEN/TC 230/WG 4, Performance Requirements for Water Monitoring Equipment
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Vattenkvalitet (13.060) Undersökning av vatten efter kemiska substanser (13.060.50) Undersökning av vattens fysikaliska egenskaper (13.060.60)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare!

Klicka här för att komma till SIS Dokuments, kommitténs digitala arbetsyta.

Klicka här

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Leif Johanzon
Projektledare
leif.johanzon@sis.se

Jimmy Yoler
Vice projektledare
0707552387
jimmy.yoler@sis.se

John Andersson
Projektkoordinator
john.andersson@sis.se

Markus Axelsson
Ordförande
SGS Analytics Sweden AB