Standardutveckling · SIS/TK 423

Luftkvalitet

Luft är en bärare av olika oorganiska och organiska föroreningar. Utomhus kan luftströmmar sprida sitt innehåll över mycket stora områden. Inom arbetslivet förekommer många luftburna giftiga ämnen. Även inomhusluft bär på olika skadliga ämnen. För att säkra vår miljö är det därför viktigt att det finns metoder för att mäta luftkvalitet och övervaka utsläpp. Detta är något som kommittén verkar för.

Standardiseringsarbetet inom luftkvalitet har som mål att:

  • Påverka utformningen av områdets standarder, riktlinjer och tekniska rapporter
  • Implementera de globala och europeiska standarderna i Sverige
  • Sprida information om att standarderna finns
  • Bidra till att standarderna tillämpas

Projektets område avser standardisering av:

  • Terminologi, mätstrategier och definition av termer
  • Krav på mätmetoder, provtagning och analys av organiska och oorganiska föreningar (gaser och partiklar) och biologiska ämnen.
  • Metoder för mätning av hudexponering
  • Produktion och analys av kalibreringsgaser och gasblandningar

 

Ta del av samtliga publicerade standarder, tekniska rapporter och tekniska specifikationer från SIS/TK 423 Luftkvalitet här >> 
(listorna uppdateras någon gång per år). Vissa av standardprodukterna har tillägg och rättningar, det har markerats i listorna med en röd text.

Mer information om kommitténs arbete:

Nyheter
Utgivet 315 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 6 arbetsgrupper
SIS/TK 423/AG 01, Inomhusluft
SIS/TK 423/AG 02, Gasanalys
SIS/TK 423/AG 03, Arbetsplatsluft
SIS/TK 423/AG 04, Utomhusluft
SIS/TK 423/AG 05, Utsläpp
SIS/TK 423/AG 06, Luftkvalitet i flygplan
Visa fler Visa färre
Deltagare 27 företag och organisationer
Absolent AB, Lidköping
Alnab Armatur AB, Partille
Avfall Sverige AB, Malmö
Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg
DGE Mark och Miljö AB, Göteborg
EHS Analytics AB, Staffanstorp
IKEA of Sweden AB, Älmhult
Linde Sverige AB, Knivsta
Naturvårdsverket, Stockholm
Naturvårdsverket Naturresurs Forskn & Undersökning, Stockholm
Opsis AB, Furulund
Ramboll Sweden AB, Stockholm
Referenslaboratoriet luftkvalitet (Stockholms universitet), Stockholm
RISE Research Institutes of Sweden AB, Borås
RISE Research Institutes of Sweden AB, Lund
Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden, Stockholm
Senseair AB, Delsbo
SGS Analytics Sweden AB, Linköping
Sick AB, Skärholmen
Siemens Energy AB, Finspång
SMHI, Norrköping
Stockholms universitet, Institutionen för miljövetenskap, Stockholm
Styrelsen för ackred. & teknisk kontroll, Borås
Styrelsen för Ackreditering & Teknisk Kontroll SWEDAC, Borås
Vargön Alloys AB, Vargön
Vattenfall AB, Nyköping
Volvo Technology AB, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 59 internationella kommittéer
ISO/TC 146, Air quality
ISO/TC 146/SC 1, Stationary source emissions
ISO/TC 146/SC 2, Workplace atmospheres
ISO/TC 146/SC 3, Ambient atmospheres
ISO/TC 146/SC 4, General aspects
ISO/TC 146/SC 4/WG 1, Terminology
ISO/TC 146/SC 6, Indoor air
ISO/TC 158, Analysis of gases
CEN/TC 137, Assessment of workplace exposure to chemical and biological agents
CEN/TC 264, Air quality
CEN/TC 421, Emission safety of combustible air fresheners
CEN/TC 436, Cabin Air Quality on civil aircraft - Chemical Agents
SIS/TK 423/AG 01, Inomhusluft:

CEN/TC 421, Emission safety of combustible air fresheners

ISO/TC 146/SC 6, Indoor air

SIS/TK 423/AG 02, Gasanalys:

CEN/TC 238, Test gases, test pressures, appliance categories and gas appliance types

ISO/TC 158, Analysis of gases

ISO/TC 158/WG 2, Quality assurance of gas analysis

ISO/TC 158/WG 3, Gravimetric methods

ISO/TC 158/WG 4, Comparison methods and certificates

SIS/TK 423/AG 03, Arbetsplatsluft:

CEN/TC 137, Assessment of workplace exposure to chemical and biological agents

CEN/TC 137/WG 3, Particulate matter

ISO/TC 146/SC 2, Workplace atmospheres

SIS/TK 423/AG 04, Utomhusluft:

CEN/TC 264, Air quality

CEN/TC 264/WG 11, Ambient air – Diffusive samplers

CEN/TC 264/WG 12, Ambient air – VOCs/SO2/NO2/O3/CO

CEN/TC 264/WG 13, Ambient air – Ozone precursors and benzene

CEN/TC 264/WG 15, Ambient air – PM10/PM2,5

CEN/TC 264/WG 21, Ambient air – PAHs

CEN/TC 264/WG 28, Ambient air and emissions – Bioaerosols

CEN/TC 264/WG 30, Ambient air – Biomonitoring with flowering plants

CEN/TC 264/WG 32, Ambient air – Particle number concentration

CEN/TC 264/WG 35, Ambient air – EC/OC

CEN/TC 264/WG 39, Ambient air – Airborne pollen grains and fungal spores

CEN/TC 264/WG 41, Emissions and ambient air – Instrumental odour monitoring

CEN/TC 264/WG 42, Ambient air – Air quality sensors

CEN/TC 264/WG 43, Ambient air – Modelling quality objectives

CEN/TC 264/WG 44, Ambient air – Source apportionment

ISO/TC 146/SC 3, Ambient atmospheres

ISO/TC 146/SC 3/WG 1, Determination of asbestos fibre content

ISO/TC 146/SC 3/WG 22, Measurement of substances in ambient air from transportation sources

SIS/TK 423/AG 05, Utsläpp:

CEN/TC 264, Air quality

CEN/TC 264/WG 1, Emissions – Dioxins and PCB

CEN/TC 264/WG 28, Ambient air and emissions – Bioaerosols

CEN/TC 264/WG 33, Emissions – GHG in energy-intensive industries

CEN/TC 264/WG 38, Emissions – Diffuse VOC

CEN/TC 264/WG 40, Emissions – Formaldehyde

CEN/TC 264/WG 41, Emissions and ambient air – Instrumental odour monitoring

CEN/TC 264/WG 45, Emissions – Proficiency testing schemes

CEN/TC 264/WG 46, TFE - Task Force Emissions

CEN/TC 264/WG 47, Emissions – Diffuse emissions from building vents and roof openings

CEN/TC 264/WG 8, Emissions – Total mercury

CEN/TC 264/WG 9, Emissions – Quality assurance of AMS

ISO/TC 146/SC 1, Stationary source emissions

ISO/TC 146/SC 1/WG 30, GHG energy-intensive industries – Specific sectors

ISO/TC 146/SC 1/WG 34, Revision of ISO 10849 and ISO 7935

ISO/TC 146/SC 1/WG 35, Sampling and determination of mercury in flue gas using chemical absorption method

ISO/TC 146/SC 1/WG 36, Revision of ISO 16911

ISO/TC 146/SC 1/WG 37, Revision of ISO 13271

SIS/TK 423/AG 06, Luftkvalitet i flygplan:

CEN/TC 436, Cabin Air Quality on civil aircraft - Chemical Agents

Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Miljö- och hälsoskydd, säkerhet (13) Miljöskydd (13.020) Miljöpåverkansbedömning (13.020.30) Nedsmutsning, regler och skydd (13.020.40) Luftkvalitet (13.040) Allmänt (13.040.01) Omgivningsluft (13.040.20) Arbetsplatsluft (13.040.30) Utsläpp från stationära källor (13.040.40) Övrigt (13.040.99)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Mia Lindberg
Projektledare
mia.lindberg@sis.se

John Andersson
Projektkoordinator
john.andersson@sis.se

Eva Emanuelsson
Ordförande
RISE Research Institutes of Sweden AB