Nyhet · 2023-02-09

Viktiga standarder för medicinteknik översatta till svenska

Nu finns standarderna SS-EN ISO 20417 och SS-EN ISO 15523-1 tillgängliga i svensk översättning. Översättningsarbetet har gjorts av en grupp deltagare i SIS kommitté 355 med kunskap och lång erfarenhet inom medicinteknik

TK355.png

SS-EN ISO 20417 specificerar den information som tillverkare ska tillhandhålla ihop med medicintekniska produkter eller tillbehör. SS-EN ISO 15223-1 specificerar symboler som kan användas vid märkning, på förpackningar och i medföljande material för information om medicintekniska produkter.

Tillgången till standarder på svenska är extra viktigt inom områden som – likt medicinteknik – är starkt reglerade av EU:s lagstiftning. Översättningsarbetet har varit tidskrävande men resulterat i att det nu finns kvalitetssäkrade begrepp och termer på svenska. Den ökade möjligheten att tydliggöra sammanhang underlättar rätt användning och minskar risken för missförstånd, vilket i extrema fall kan undvika livsfara.

Länkar:

SS-EN ISO 20417:2021
Medicintekniska produkter - Information som ska tillhandahållas av tillverkaren (ISO 20417:2021)

SS-EN ISO 15223-1:2021
Medicintekniska produkter - Symboler att användas vid märkning av produkt och information till användare - Del 1: Allmänna krav (ISO 15223-1:2021)