Nyhet · 2023-02-09

Revidering av IPS ska öka patientsäkerheten vid olyckor utomlands

Nu börjar arbetet med att uppdatera International Patient Summary, den standard som säkerställer att vårdpersonal har tillgång till grundläggande kliniska data i händelse av exempelvis en olycka utomlands. Svenska experter välkomnas att delta i det internationella standardiseringsarbetet som beräknas ha ett första utkast klart tidigast i slutet av 2023.

bje.jpg

Artikelförfattare: Björn-Erik Erlandsson, ordförande i SIS/TK 334 Hälso- och sjukvårdsinformatik samt Senior Advisor, School of Technology and Health, KTH

International Patient Summary, IPS är en uppsättning grundläggande kliniska data om en patient som ger hälso- och sjukvårdspersonal världen över den väsentliga information de behöver för att kunna ge vård i händelse av en oväntad eller oplanerad medicinsk situation. IPS består av ett antal standardkomponenter som fungerar som en informationsbro mellan patientens "hem"-vård och varje annan plats där patienten behöver besöka en klinisk professionell person, oavsett om det är inom eller över landsgränser.

Svenska experter har chans att påverka IPS-uppdatering

Den initiala ISO 27269 – IPS-standarden beskriver syftet och byggstenarna, men när den antogs som internationell standard fanns en hel del utestående frågor som inte var fullt besvarade. Vid den pågående revideringen kommer ett flertal standardiseringsorganisationer få ge sina synpunkter på hur utvecklingen skall gå framåt, men också på hur standarden, och följdstandarder skall förvaltas.

Uppdateringen sker i internationellt samarbete under ISO/TC 215, WG1. Det är väsentligt att även svenska experter engagerar sig i arbetet, eftersom vi har mycket kompetens att tillföra. I revideringen kommer flera standardiseringsorganisationer att medverka och en av utmaningarna väntas bli att få alla experter att komma överens om i vilken riktning standarden skall utvecklas.

Första förslaget klart om ett år

Tidplanen innebär att ett första förslag till revidering bör kunna presenteras under senhösten 2023 eller våren 2024. Nyttan för patienten är att informationen av individens hälsotillstånd kommer att finnas tillgänglig oberoende av i vilket land patienten befinner sig i. Revideringen är således ett viktigt steg mot att uppfylla EU kommissionens vision om gränslös vård, där hälsodata ska vara tillgänglig där den behövs.

Vill du veta mer om hur SIS arbetar för gränsöverskridande vård? Kontakta Jenny Acaralp eller Lena Morgan projektledare på SIS

 

Klicka här för att läsa mer om International Patient Summary – key health data, worldwide (international-patient-summary.net)