Nyhet · 2019-05-07

Nya standarder för operationstextilier – specialarbetsdräkt, operationsrock och draperingsmaterial

Att förebygga postoperativa infektioner är viktigt inte bara för patientens hälsa och välmående, utan även av ekonomiska skäl då det annars kan innebära onödig och dyr eftervård. Nu har Europastandarden som ställer krav på operationsmaterialens funktion (SS-EN 13795) kommit i ny utgåva och delats upp i två delar – operationsrockar och draperingsmaterial (del 1) och specialarbetsdräkt (del 2).

Standarderna syftar till att säkerställa operationstextiliers medicintekniska funktion och ställer samma krav på material som används i operationskläder i engångs- och flergångsutförande. För flergångsmaterial gäller att kraven ska uppfyllas under hela plaggens livslängd.

SS-EN 13795-1:2019 Operationskläder och draperingsmaterial - Krav och testmetoder - Del 1: Draperingsmaterial och operationsrockar

SS-EN 13795-2:2019 Operationskläder och draperingsmaterial - Krav och testmetoder - Del 2: Specialarbetsdräkter

Är du intresserad av att veta mer så är du välkommen att höra av dig till projektledare Sarah Sim, sarah.sim@sis.se, 08-5555 2064.

Läs mer om arbetet i SIS/TK 333.