Nyhet · 2023-02-09

Utökat arbete föranleder namnbyte: TK 331 Laboratoriemedicin blir Medicinsk diagnostik

Efter att CEN startade en ny kommitté för medical imageing har SIS kommitté för laboratoriemedicin (TK 331) utökat sitt arbete till att även omfatta det här standardiseringsområdet.

tk331bild.png

För att namnet ska spegla hela intresseområdet har kommittén nu bytt namn till Medicinsk diagnostik. Vi har även bildat en ny arbetsgrupp – Medicinsk bildbehandling – som arbetar specifikt med den nya CEN kommittén.

Arbetsgruppen deltar i CEN/TC 470 Quality in medical imaging along the patient pathway som tar fram standarder för ökad kvalitet i medicinsk bildbehandling längs patientens väg.

Nu söker vi fler som vill vara med och påverka det här viktiga arbetet. Kontakta Lena Morgan, projektledare på SIS, om du är intresserad och vill veta mer.


Ytterligare en nyhet från TK 331 Medicinsk diagnostik:

Nu är den efterlängtade reviderade versionen av SS-EN ISO 15189 Kliniska laboratorier – Krav på kvalitet och kompetens publicerad (på engelska). Under våren pågår arbetet med att översätta den till svenska och den 13 april hålls ett webbinarium om den nya versionen.

Mer information om detta läggs inom kort ut på TK 331 Medicinsk diagnostik:s webbsida.