Nyhet · 2017-10-31

Äntligen finns färgkoder på vakuumrör i en standard

Nu finns en standard som anger färgkoder på vakuumrör vid provtagning i vården. Färgerna kan identifiera rörens olika innehåll och höjer patientsäkerheten. Men resan dit har varit krokig och lång. Grundarbetet gjordes för tio år sedan i en svensk standardiseringskommitté.

I slutet av augusti publicerades den nya utgåvan av ISO 6710:2017. I standarden anges färgkoder på vakuumrör för att kunna identifiera rörens olika innehåll. Färgkodningen i standarden är inte ett krav men anger rekommenderad färgkodning som möjliggör samsyn på internationell nivå. Publiceringen av standarden och dess europeiska motsvarighet är en framgång för den SIS kommitté Laboratoriemedicin och för patientsäkerheten i hela världen.

ISO 6710 publicerades första gången år 1995. Den första översynen startades år 2000 och målet var att utveckla en uppdaterad utgåva av standarden parallellt i ISO och CEN. Emellertid misslyckades den parallella omröstningen 2002 på ISO-nivå. Utvecklingen av standarden fortsatte därför endast på europeisk nivå och ledde slutligen till offentliggörandet av EN 14820:2004. Under utvecklingen av denna standard kunde man inte nå enighet mellan de europeiska länderna om att inkludera gemensamma färgkoder för identifiering av behållare med olika tillsatser.

EU-kommissionen ansåg avsaknaden av färgkodsspecifikationer vara en potentiell säkerhetsrisk och överlämnade 2006 standardiseringsmandat till CEN med begäran om att lösa problemet. Men trots detta uttalade behov var det inte möjligt att finna enighet mellan CENs medlemsländer.

Under 2011–2012 arbetade Ewa Larsson och Kerstin Nordlöf genom arbetet inom TK 331 Laboratoriemedicin, tillsammans med dåvarande projektledare, Git Eliasson, fram en svensk standard för färgkodning av vakuumrör (SS 872805:2012). Baserat på ett svenskt standardiseringsförslag 2014 togs detta ämne upp igen, vilket slutligen ledde till inledandet av revisionen av ISO 6710:1995. Återigen var målet att EN 14820 skulle revideras till en internationell standard parallellt med dess harmoniserade europeiska version.

Under utvecklingen konstaterades att rekommendationer för lämpliga färgkodsspecifikationer bör inkluderas. Som extra påtryckning låg EFLM´s (European Federation for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine) undersökning om användarnas behov av färgkodstandardisering. Hela 98 % av de 25 länder som besvarade enkäten ansåg det nödvändigt. För att undvika ytterligare tvister beslutades att lägga färgkodning som rekommendation i en informativ bilaga, vilket ger användarna möjligheten till en smidig implementering av färgkodsidentifiering utan att ligga under krav att följa den. Detta möjliggör införandet av en gemensam färgkodning för tillverkare och användare i vården under en utvärderingsfas. Om användningen av färgkodning leder till hög acceptans möjliggör det att vid nästa revision flytta innehållet i den informativa bilagan "Rekommenderade färgkoder för att identifiera tillsatser" till den kravställande delen av standarden.

CEN uppmanar nationellt genomförande på 18 månader från publikationsdatum.


Ewa Larsson, Sarah Sim, Lena Morgan och Kerstin Nordlöf från SIS tekniska kommitté för laboratoriemedicin.

Vill du ha mer information om arbetet i SIS kommitté Laboratoriemedicin, välkommen att kontakta projektledare Lena Morgan

lena.morgan@sis.se 
08-55 55 20 83

Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet kommer 6 gånger per år.

Om SIS

SIS verkar i de internationella nätverken ISO och CEN som skapar standarder. Hos oss utformar aktörer best practice som främjar Sveriges konkurrenskraft och ett smart hållbart samhälle.

Vi erbjuder också utbildningar, tjänster och produkter som hjälper våra kunder att utveckla sina verksamheter och skapa samhällsnytta med hjälp av standarder.