Nyhet · 2019-06-04

Agneta Engberg ny internationell ordförande inom geodata

Sverige har en viktig roll när det gäller geodata. Sedan några år tillbaka leder Sverige nämligen, via SIS, det globala standardiseringsarbetet för geodata. Totalt deltar 37 länder aktivt i det internationella standardiseringsarbetet och 29 länder är observationsländer. Nu får sekretariatet en ny ordförande när Agneta Engberg från Lantmäteriet tar över rodret. Denna vecka möts kommittén i Maribor, Slovenien. Totalt deltar 143 experter från 26 olika länder.

 Jag är otroligt glad över uppdraget, det ska bli spännande att ta över och fortsätta utveckla arbetet tillsammans med ISO-kommittén. Kunskapen är stor, kommittén fyller faktiskt 25 år nu. Jag ser fram emot att tillsammans med SIS axla arbetet så att standardiseringsarbetet fortsätter vara en oerhört viktig komponent för att utbyta geografisk information för ännu mer samhällsnytta, säger Agneta Engberg.

Standarder inom geodata används för att fastställa metoder, verktyg och tjänster för datahantering när det gäller användning av geografiska informationssystem, till exempel kartdata och registerinformation om byggnader, sjöar, vägar, vegetation och befolkning

Varför är det viktigt med standardisering på området?

– Organisationer och medborgare tjänar ofta på att det finns gemensamma lösningar. Geodata är inget undantag och samhällsutmaningarna i form av digitalisering, effektivitet, tillväxt och klimatanpassningar, vare sig vi talar om den nationella eller globala nivån, behöver en gemensam syn och dataflöden som samspelar. Världsstandarden som utgörs av ISO 19100-serien bör ingå i ramverk för geodata på internationell och nationell nivå och samspela med lagstiftning.

– Tittar man på ny teknik, sensorer som håller reda på vad som sker, självkörande bilar som ska ta sig fram, smarta städer som ska berätta om vad som händer så leder det tillbaka till geografisk information.  Alla vill veta var det händer och hur det ser ut när man är på väg. Jag ser en tydlig trend i att nya områden inom standardiseringen vill ta del av det som produceras inom geodataområdet.

Vilka utmaningar ser du?

 Spännvidden är en utmaning.I vårt arbete ingår allt från grundläggande principer för koordinater, data och utbyte via webbtjänster till principer för uppbyggande av fastighetsregister. Det gäller att ha med experter på alla områden för att ta fram best practice. Största utmaningen är nog ändå att nå ut med vilken roll standarder fyller, vad vi gör och hur avgörande det är att vara med och påverka.

 Sedan behöver man veta var man hittar standarder och hur man förstår dem, och vilken nytta det till sist genererar såklart. När det gäller utveckling av hur standarder ska tas fram och användas framöver så är det frågor som diskuteras, här har vi till exempel täta samarbeten med FN, OGC Open Geospacial Consortium, DGIWG Defense Geospatial Information Working Group och IHO International Hydrographic Organization.


Kan du ge några exempel på andra kända standarder samt vilka som är på gång att tas fram?

 Just nu jobbar vi, tillsammans med FN:s Food and Agricultur Organisation, fram en ny version av standarden för "Land Cover/Land Use" vilken bland annat används för att bygga klassificeringssystem för olika sorters växtlighet och bebyggelse och har direkt bäring på flera av FN:s hållbarhetsmål.

– Samtidigt revideras "Land Administration Domain Model" (modell för markanvändning och markägande) som har väckt intresse på många håll i världen. Även det arbetet har koppling till FN:s hållbarhetsmål.

 Sedan tidigare finns till exempel standarder för metadata, datakvalitet och dataproduktspecifikationer som handlar om ett gemensamt sätt att beskriva geodata på.

Läs mer om Lantmäteriet, den svenska myndigheten med nationellt uppdrag för geodata på lantmateriet.se/


Agneta Engberg

"Jag ser en tydlig trend i att nya områden inom standardiseringen vill ta del av det som produceras inom geodataområdet."

Agneta Engberg, ny ordförande i det internationella sekretariatet för standardisering inom geodata.

Internationell standardisering

Läs mer om den internationella standardiseringen inom Geodata.

ISO/TC 211 Geographical Information/Geomatics

Kommitté för geodata

SIS/TK 323 är den tekniska kommitté hos SIS som samordnar och utvecklar standarder inom området för geodata.