Nyhet · 2023-08-08

Nu moderniseras ISO 9001 – för smarta organisationer och en hållbar värld

En enhällig svensk kvalitetskommitté inom SIS har drivit på för en revidering av standarden för kvalitetsledning ISO 9001. Nu finns ett internationellt stöd för att starta revideringsprocessen och modernisera kvalitetsledningsarbetet globalt

Det öppnar stora möjligheter för svenska företag, myndigheter och organisationer att utveckla standardens krav och synen på kvalitetsbegreppet i relation till bland annat digitalisering, globala värdekedjor, risker och hållbarhet.

ISO har åtagit sig att agera för att motverka och mildra konsekvenser av klimatförändringarna, vilket förväntas påverka den framtida utgåvan av ISO 9001.

Per Webb, Senior Manager Quality and Certification på Scania, samt ordförande SIS/TK 304 Kvalitetsledning, är positiv till att revideringsprocessen nu startar och säger – ”Dels är intressenterna andra idag än då standarden senast uppdaterades, dels behöver ISO 9001 knytas starkare till de globala hållbarhetsmålen. En uppdatering kommer att få genomslag även på många andra standarder.”

Arbetsgruppen inom SIS kvalitetskommitté, TK 304, kommer att inleda ett förberedande arbetet och välkomnar alla typer av organisationer och expertis att delta i arbetet. För mer information och medverkan i revideringen av ISO 9001 kontakta gärna Bengt Rydstedt.


Teknisk kommitté

SIS/TK 304 - Kvalitetsledning

Denna kommitté arbetar med standardisering av ramverk, vägledningar, stödverktyg och krav för arbete med kvalitetsledningssystem i svenska organisationer, i syfte att öka effektivitet, lönsamhet och konkurrenskraft genom ett förbättrat arbetssätt med verksamhet och kvalitet.

Bengt Rydstedt
bengt.rydstedt@sis.se